Přihlásit

Při loveckých cestách do zahraničí pozor na AMP!

S nadcházející hlavní loveckou sezónou, kdy se část lovců po dílčím uvolnění omezení cestování souvisejících s nákazou covidem‑19 chystá vyjet do zahraničí například na lov jelenů, upozorňuje Státní veterinární správa (SVS) na to, že nákazová situace v sousedních a okolních evropských státech není z hlediska afrického moru prasat (AMP) stále dobrá.

Doporučený Při loveckých cestách do zahraničí pozor na AMP! Foto Jaroslav Vogeltanz

Například na Slovensku dochází k postupnému šíření nákazy z východní části země západním směrem na střední Slovensko. Největším rizikem z hlediska České republiky je šíření AMP u prasat divokých v Polsku a Německu. Místa nejbližších pozitivních nálezů v Německu leží přibližně 30 km od naší hranice. K rychlému šíření nákazy západním směrem dochází také v Maďarsku.

SVS upozorňuje lovce, kteří se v příštích týdnech a měsících chystají do zahraničí, že je bezpodmínečně nutné dodržovat při lovu a pohybu v lesích, kde se AMP vyskytuje, a následně po návratu do České republiky zásady biologické bezpečnosti a minimalizovat tak riziko zavlečení AMP do České republiky. Virus AMP může dlouhodobě přežívat v kadáverech a ve vnějším prostředí. Proto je nezbytné po lovu provést dokonalou dezinfekci obuvi, zbraní, pomůcek a všeho, co mohlo přijít do kontaktu s kontaminovaným prostředím. Při pohybu a lovu v zahraničí je pak nezbytně nutné dodržovat tamní legislativu ve vztahu k AMP, a to zejména v oblastech, kde se nákaza vyskytuje. Především je třeba dodržovat pravidla pro zpracování a přesun zvěřiny. Zvěřina z infikovaných oblastí by neměla tyto infikované oblasti opustit. Rovněž by se z těchto oblastí nemělo dovážet maso a masné výrobky z domácích prasat.

Hlavním zdrojem šíření AMP v populaci prasat divokých jsou kadávery uhynulých nakažených divočáků a největším rizikem šíření nákazy na velké vzdálenosti je člověk a jeho činnost. Příkladem je výskyt AMP v České republice a v Belgii. Kombinací lovu v oblasti s výskytem nákazy a následného cestování mezi státy riziko výrazně stoupá a jiná opatření kromě dostatečné biologické bezpečnosti při lovu a dodržování pravidel při přesunu potravin živočišného původu neexistují.

SVS připomíná zejména skutečnost, že ačkoliv se nákaza na území České republiky již více než tři roky nevyskytuje, stále platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné zakazují všem fyzickým i právnickým osobám dovážet těla, části těl či vedlejší živočišné produkty ulovené zvěře z čeledi prasatovitých ze států s výskytem AMP. Za porušení těchto pravidel může být fyzické osobě uložena pokuta až 100 000 Kč, u právnické osoby se může její výše vyšplhat až na dva miliony Kč.

Ing. Petr Majer, Státní veterinární správa

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.