Přihlásit

Od 5. do 18. 10. 2020 společné lovy ano, ale…

Českomoravská myslivecká jednota se obrátila na Ministerstvo zdravotnictví (MZ) s žádostí o výklad usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření pro podnikatelské a obdobné činnosti ve vztahu k výkonu práva myslivosti – pořádání společných lovů. Podle MZ není tato činnost od 5. do 18. října zakázána, ale účastníci se budou muset obejít bez navazujících společenských shromáždění, která by byla v rozporu s usnesením vlády.

Doporučený Od 5. do 18. 10. 2020 společné lovy ano, ale… Foto archiv redakce

S ohledem na četné dotazy na dopady usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření do oblasti myslivosti a rybářství MZ sděluje po konzultaci s Ministerstvem zemědělství, že zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech v době od 5. října do 18. října podle bodu I. odst. 1 usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na:

-          výkon rybářského práva v rybářských revírech – výlov rybníka jako rybářského revíru nebo jeho součásti uživatelem rybářského revíru včetně jím pověřených osob, činnosti, uživatele rybářského revíru, které nelze odložit (např. zarybňování, lov elektrickým agregátem, hospodářská činnost na revírech), společný lov organizovaný uživatelem rybářského revíru v rámci výkonu rybářského práva;

-          rybníkářství – výlov rybníka, další hospodářská činnost, která nesnese odkladu (např. oprava a údržba rybníka a rybničního zařízení);

-          výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám působeným zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře).

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Podle www.cmmj.cz, 5. 10. 2020, red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.