Přihlásit

Na program Péče o krajinu se v roce 2024 vyčlení 200 mil. Kč, stejně jako letos (ČTK)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Příští rok se na Program péče o krajinu vyčlení z národního rozpočtu 200 milionů korun, tedy stejně jako v letošním roce. Ministerstvo životního prostředí o tom včera informovalo v tiskové zprávě. Program slouží především k financování péče o chráněné krajinné oblasti i další chráněná území. Vzhledem ke kritice pozdního vypisování výzev ministerstvo spustilo přijímání žádostí o podporu už dnes, a to do letošního 14. prosince.

„Jsem rád, že se nám podařilo v návrhu státního rozpočtu pro Program péče o krajinu udržet stejnou částku jako v letošním roce. Díky nim se je možno zajistit péči o nejcennější lokality chráněných druhů rostlin a živočichů nebo péči o zraněná zvířata v záchranných stanicích,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Program péče o krajinu vznikl před 27 lety. Dělí se na tři podprogramy, které se zaměřují na konkrétní oblasti péče o krajinu. Podprogram s označením PPK B je zčásti určen také pro realizaci drobných opatření a projektů lesníků a zemědělců, obcí i neziskových organizací, která napomáhají vzácným druhům rostlin a živočichů. Na podporu tvorby drobných vodník prvků, výsadby dřevin ve volné krajině, péče o památné stromy či péče o cenné přírodní lokality by v příštím roce podle Hladíka ministerstvo mělo vyčlenit 27 milionů korun, stejně jako letos.

Finance z programu PPK B jsou určeny také na záchranu rostlin a živočichů, kteří z krajiny mizí kvůli opuštění od tradičního způsobu hospodaření. Letos se tak například 100 000 korun využilo k tomu, aby se na loukách nad Zvoníčkovem v Karlovarském kraji dařilo kriticky ohrožené rostlině konikleci otevřenému. Z PPK B se dále financuje kosení a vyřezávání náletů, bez kterého by podle MŽP koniklec otevřený a s ním i řada dalších vzácných druhů vymizely.

Žadatelé mohou být fyzické i právnické osoby. O podporu zaměřenou na vytváření krajinných prvků, tedy o opatření na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu krajinných prvků v podobě alejí nebo remízů, nelze v programu zažádat. O podporu těchto opatření bude možné požádat v programu Podpora přirozených funkcí krajiny financovaného z Národního plánu obnovy, tedy z evropských peněz.

Dotační programy ministerstva životního prostředí by se měly příští rok podle návrhu ministerstva financí snížit o 65,6 milionu korun. Škrtání dotací je součástí vládní snahy o konsolidaci veřejných financí, celkem se dotační programy proti letošku omezí o 84,1 miliardy korun. Společně s konsolidačním balíčkem by podle ministerstva financí tato opatření měla přispět ke zlepšení salda státního rozpočtu o zhruba 97 miliard korun v příštím roce. Vzhledem k růstu jiných výdajů se ale schodek rozpočtu nezlepší o celou tuto částku. Zatímco pro letošek vláda očekává hospodaření se schodkem 295 miliard korun, vládní návrh rozpočtu na příští rok má deficit 252 miliard korun.

ČTK

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.