Přihlásit

Portál Změny v legislativě Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci (pravniprostor.cz)

  • Kategorie: Zpravy z oboru myslivost

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 454/2021 Sb. vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci.

Byla Ministerstvem zemědělství vydána k provedení § 2 písm. p) zákona o myslivosti ve znění po novele publikované ve Sbírce zákonů pod č. 364/2021 Sb. Zákon o myslivosti ve znění účinném do konce roku 2021 totiž obsahoval základní právní úpravu provádění lovu zvěře a usmrcování „zavlečených živočichů v přírodě nežádoucích“, konkrétně mývala severního, psíka mývalovitého, norka amerického a nutrie říční. Uvedená novela zákona o myslivosti provedená zmíněným zákonem č. 364/2021 Sb. s účinností od počátku roku 2022 ze zákona vypustila výčet výše uvedených zavlečených druhů živočichů v přírodě nežádoucích a tento konkrétní výčet nahradila pojmem „živočich vyžadující regulaci“ včetně zmocnění pro vymezení seznamu druhů takových živočichů prováděcím právním předpisem. A aktuálně vydaná vyhláška je pak právě takovým prováděcím právním předpisem. 

Vymezuje tedy, že takovými druhy živočichů vyžadujících regulaci jsou husice nilská, mýval severní, norek americký, nutrie říční, psík mývalovitý a ondatra pižmová. Důvodová zpráva vysvětluje, že takové určení umožní subjektům vymezeným zákonem o myslivosti provádět regulaci jejich početních stavů na z celospolečenského hlediska únosnou mez. Existovala zde totiž obava, že bez tohoto určení dojde na území České republiky k navyšování počtu těchto živočichů a tím k dalšímu nárůstu nepříznivých dopadů na biologickou rozmanitost, související ekosystémové služby, na lidské zdraví nebo na hospodářství.

Své účinnosti vyhláška nabývá dnem 1. 1. 2022.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.