Přihlásit

Pracovní seminář o prevenci šíření AMP u černé zvěře

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se v aule Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze konal workshop, na němž byly prezentovány dílčí výsledky projektu „Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populace prasat divokých v České republice“.

Doporučený Fotografie archiv redakce Fotografie archiv redakce

Projekt probíhající od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 představila vedoucí řešitelského týmu doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. Kromě tohoto pracoviště jsou do projektu zapojeny Výzkumný ústav zemědělské techniky (VÚZT), Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) a Mendelova univerzita v Brně (MENDELU).
V prvním bloku referátů hovořil Ing. Antonín Machálek, CSc., (VÚZT) o možnostech využití termovize při nočním monitoringu černé zvěře a jejím případném nahánění, Ing. Josef Šimon, Ph.D., (VÚZT) prezentoval výsledky experimentu zaměřeného na využití termovize při vyhledávání kadáverů černé zvěře a doc. Bartošová věnovala pozornost současné efektivitě lovu černé zvěře v České republice.
Po přestávce na kávu vystoupil Ing. Jan Cukor, Ph.D., (VÚLHM) s prezentací o vzorcích chování prasete divokého ve vztahu ke kadáverům v souvislosti s riziky přenosu AMP, Ing. František Havránek, CSc., (VÚLHM) mluvil o možnostech vyhledávání kadáverů černé zvěře s pomocí loveckých psů a program zakončil doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (MENDELU) příspěvkem o vlivu potravy na reprodukci současných populací prasete divokého v České republice.
Podrobnou informaci o zajímavém workshopu přineseme ve Světě myslivosti č. 12/2019, kde přiblížíme obsah jednotlivých referátů. Některé z referátů autoři přislíbili zpracovat do samostatných článků.

Redakce

Poslední změna: 15. listopad 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.