Přihlásit

Mimořádná opatření se na myslivost nevztahují

Zákaz volného pohybu osob platný od 22. října 2020 od 6 hod. do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod. podle usnesení vlády České republiky č. 1078 ze dne 21. října 2020 o přijetí krizového opatření se nevztahuje na výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře).

Doporučený Mimořádná opatření se na myslivost nevztahují Foto Jaroslav Vogeltanz

Tyto činnosti jsou považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje.

Provádění těchto činností je možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s výše uvedeným usnesením vlády.

Českomoravská myslivecká jednota vyzývá dotčené osoby, aby zvažovaly nezbytnost provádění těchto činností v současnosti a usilovaly o to, aby se konaly jen za účasti nezbytného množství osob.

Podle www.cmmj.cz, 21. 10. 2020, red.

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.