Přihlásit

ČMMJ: připravovaný plán péče o vlka ohrozí chovy ovcí a koz

Ministerstvo životního prostředí vypořádalo připomínky k návrhu Plánu péče o vlka obecného. Podle Českomoravské myslivecké jednoty při tom však nerespektovalo zásadní požadavky zemědělců a myslivců, tzn. skupin, které budou činností vlka nejvíce postiženy. Naopak vlk má mít zaručenu absolutní ochranu na celém území České republiky.

Ilustrační fotografie Pixabay Ilustrační fotografie Pixabay

ČMMJ upozorňuje, že připravovaný plán péče neurčuje, kolik jedinců má tvořit „příznivý stav“ v České republice, nevymezuje oblasti, v nichž bude výskyt vlka žádoucí, a nedefinuje podmínky a režim jejich využívání. Při růstu vlčí populace dříve či později dojde podle naší největší myslivecké organizace k závažnějším střetům s člověkem a také se objeví jedinci s problémovým chováním. Plán péče o vlka však tyto situace podle ČMMJ nijak neřeší. Neurčuje, jak regulovat vlčí populaci ani jak řešit problémové jedince.
ČMMJ zdůrazňuje, že myslivci a zemědělci se k výskytu vlka v České republice nestaví a priori odmítavě. Je však třeba, aby stát nastavil jasná pravidla pro jeho výskyt a také pro ochranu zemědělců a chovatelů. Plán péče o vlka v navržené podobě je totiž přímým ohrožením pro úroveň pastevectví v Česku. Povede k výraznému omezení chovu ovcí a koz.
Společné nesouhlasné stanovisko a žádost o doplnění Plánu péče o vlka obecného o definici příznivého stavu, zonaci, způsoby regulace a řešení problémových jedinců odeslala ČMMJ spolu s Mysliveckou komisí Agrární komory České republiky, Asociací soukromého zemědělství České republiky, Zemědělským svazem České republiky, Svazem chovatelů ovcí a koz, Českým svazem chovatelů masného skotu, Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů, PRO–BIO – Svazem ekologických zemědělců a Společností mladých agrárníků České republiky ministru životního prostředí Richardu Brabcovi.
Podle tiskové zprávy ČMMJ ze dne 19. 2. 2020, redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.