Přihlásit

O příspěvcích na lesy (Zemědělec)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Legislativa

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády číslo 245/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Je platné od začátku listopadu.
Hlavním důvodem přijaté změny je dosažení zejména rychlejšího zvyšování podílu zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech, vyššího využívání přirozeného zmlazování lesních porostů při jejich obnově, včasného a efektivního zalesnění velkoplošných kalamitních holin vzniklých kůrovcovými těžbami, navazující rychlá obnova plnění funkcí lesa na těchto plochách, včasná a účinná asanace kůrovcového dříví. Cílem je rovněž zvyšování početních stavů drobné zvěře, a naopak snižování stavů kormorána velkého v oblastech, kde je přemnožen a má značně negativní dopady na stabilitu vodních ekosystémů, a redukce početních stavů prasat divokých pro snížení potenciálu dalšího šíření afrického moru prasat.
Novela nařízení vlády je odezvou na problémy vyvolané kůrovcovou kalamitou, zejména na vzrůstající plochu obtížně zalesnitelných holin a na potřebu zintenzivnit mechanickou i chemickou asanaci kůrovcového dříví.

V oblasti mysliveckého hospodaření návrh reaguje na dlouhodobě klesající stavy drobné zvěře (zvěře zaječí, králičí, koroptví a vodní atd.) i na rozsah a typ škod působených zvěří na ostatních složkách životního prostředí, a to podporou provozu přezimovacích obůrek pro jelení zvěř, podporou snižování početních stavů kormorána velkého, podporou zvyšování odlovu prasat divokých a podporou zakládání remízků a výsadeb plodonosných dřevin v rámci ozeleňování volné krajiny.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.