Přihlásit

Kalendář akcí

52. SOKOLNICKÉ SETKÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ OPOČNO 2019
Od středa, 09 říjen 2019
Do sobota, 12 říjen 2019
Kontakt: Klub sokolníků ČMMJ, www.sokolnictvi.net

9. 10. mistrovství sokolovitých dravců ve stoupavém letu o putovní pohár předsedy Klubu sokolníků ČMMJ; 10. 10. zahájení setkání a lovů na nádvoří zámku v Opočně (od 10 hod.), lovy, výřad; 11. 10. lovy, výřad a společenský večer; 12. 10. ukázky výcviku dravců na Vodětínském kopci, lovy, výřad a slavnostní zakončení na nádvoří zámku v Opočně

Místo: zámek Opočno