Přihlásit

Výkon práva myslivosti za nouzového stavu

(Aktualizace 9. 3. 2021) Českomoravská myslivecká jednota zveřejnila na svých internetových stránkách informaci k výkonu práva myslivosti za nouzového stavu od 1. března 2021. Výkon práva myslivosti je povolen, individuální lov ve dne i v noci jsou povoleny. Povolení vykonávat myslivost vyplývá z informací na Covid portálu Ministerstva vnitra České republiky.   

Doporučený Výkon práva myslivosti za nouzového stavu Foto Jaroslav Vogeltanz
Aktuálně (9. 3. 2021):
- výkon práva myslivosti je za nouzového stavu povolen,
- individuální je povolen,
- lov v noci je povolen.

Zdroj: Covid portál MV ČR -
Myslivost · Covid Portál (gov.cz)

 

Zpráva z 27. 2. 2021

Výkon práva myslivosti je nadále považován za činnost obdobnou zaměstnání či podnikání, z většiny omezení má proto výjimku. ČMMJ připomíná, že po celou dobu existence této výjimky ji Ministerstvo zemědělství (MZe) vysvětluje jako individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří.

MZe myslivce opět výslovně nabádá, aby svou činnost omezili na nezbytné minimum a zbytečně se nevystavovali riziku nákazy. Je třeba držet se v maximální možné míře povoleného účelu (plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám působeným zvěří) a ostatní aktivity odložit na příznivější dobu.

 

Konkrétní informace k výkonu práva myslivosti od 1. března 2021

Zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (mají výjimku – obdobná činnost), pokud se při kontrole prokážou průkazem či písemným potvrzením osoby, u které vykonávají myslivost. Minimálně by tedy takový doklad měl obsahovat identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele. Z mysliveckých dokladů to splňují Povolenka k lovu, Průkaz mysliveckého hospodáře a Průkaz myslivecké stráže. Kdo nemá žádný z těchto dokladů, tomu musí uživatel honitby vystavit potvrzení.

- Zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (mají výjimku – obdobná činnost), nařízení vlády přitom v tomto případě nevyžaduje dokladování práva využít výjimku.

- Zákaz pobytu mimo obec bydliště se myslivců netýká. Ten platí pouze pro rekreační pobyty v přírodě. Myslivost není rekreace.

- Zákaz pobývání více než dvou osob na veřejně přístupném místě pro myslivce neplatí (mají hned dvě výjimky současně – 1) obdobná činnost, 2) činnost, ke které jsou povinni ze zákona).

- Zkoušky (o první lovecký lístek a hospodářské) mohou probíhat (výjimka pro zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti).

- Myslivci jsou povinni omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. Zároveň jsou samozřejmě povinni dodržovat všechna platná opatření (respirátory apod.), a to i tam, kde využívají výjimky z jiného zákazu.

- Prodej ulovené zvěře uživatelem honitby koncovému spotřebiteli by zakázán být neměl, protože se obvykle nejde o prodej z provozovny.

- Obchody se zbraněmi a střelivem budou od 1. března uzavřeny. Mají možnost vydávat objednávky provedené přes internet či telefonicky. Je ale na jejich provozovatelích, zda ji využijí.

Pravidla stanovují Nařízení vlády č. 216 a Nařízení vlády č. 217.

Podle www.cmmj.cz, 27. 2. 2021, red.

Poslední změna: 9. březen 2021

(1 Hlasovat)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.