Přihlásit

Výjimečný regulovaný lov vlků dostává v EU zelenou

Generální advokát Evropského soudního dvora jednal o povolení výjimečného odstřelu vlků. Lov vlků považuje za přípustný při splnění určitých přísných kritérií. Regulovaný odstřel vlků není podle něj v rozporu s ochranou druhu stanovenou směrnicí EU o stanovištích.

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Povolení lovu se projednává po naléhání finského Nejvyššího správního soudu, rozhodnutí padne v druhé polovině roku
Generální advokát Evropského soudního dvora zažádal o povolení lovu vlka ve výjimečných případech. Konkrétně se jednalo o podmínkách, za kterých se může Finsko odchýlit od přísných ustanovení směrnice EU o stanovištích, aby umožnilo lov vlků v souladu s článkem 16.
Finsko svůj požadavek zdůvodňuje tím, že cílem výjimek je omezit pytláctví, předcházet napadením psů a zlepšit obecný pocit bezpečí lidí žijících v blízkosti oblastí, v nichž se vyskytují vlci. Verdikt soudu se očekává v druhé polovině tohoto roku.

Souhlasí Německo i Federace mysliveckých svazů EU
Požadavek vítá Německý myslivecký svaz. Jeho prezident, Hartwig Fischer, prohlásil: „Členské státy mají možnost zohlednit ekonomické, sociální a kulturní potřeby, jakož i regionální a místní zvláštnosti“. Souhlasil vyjádřila i FACE (Federace mysliveckých svazů EU).

Lov nesmí ohrozit populaci
Generální advokát však zopakoval stanovisko soudního dvora, že udělení výjimky k lovu je možné pouze při zachování příznivého stavu ochrany druhu, aby nedošlo k ohrožení populace.
Členské státy musí být také schopny při rozhodnutí o výjimce jasně identifikovat sledované cíle a prokázat, že výjimka přispěje k dosažení cílů a že neexistují žádné alternativní cesty.
V Německu má vlčí populace přírůstek 36 % ročně. Očekává se, že v zemi bude brzy žít 1300 zvířat. V Německu proto představili plán hospodaření, podle kterého by se měly stanovit oblasti, kde nebudou tolerovány žádné vlčí smečky. Jedná se o alpské oblasti, lokality podél hrází nebo okolí měst.
Podle jagdverband.de a face.eu, 10. 5. 2019, redakce

Poslední změna: 11. květen 2019

(4 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.