Přihlásit

AOPK bude pravidelně každý měsíc zveřejňovat data o napadení hospodářských zvířat vlkem

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) zveřejnila dne 11. listopadu 2020 na svých internetových stránkách zprávu o úmyslu zveřejňovat pravidelně každý měsíc souhrnné údaje o napadení hospodářských zvířat vlkem.

AOPK bude pravidelně každý měsíc zveřejňovat data o napadení hospodářských zvířat vlkem Repro www.navratvlku.cz

AOPK ČR bude při zveřejňování dat vycházet z protokolů škodních událostí, které má v daném čase k dispozici. Z protokolů vyplývá, že počet útoků souvisí s řadou faktorů – patří mezi ně například to, zda je ohradník elektrický, nebo jestli je přítomen pastevecký pes. Za září 2020 eviduje AOPK ČR celkem 36 škod, za říjen 24 škodních událostí, nejvíce v Královéhradeckém kraji. Souhrnné informace k těmto škodám jsou k dispozici zde: https://www.navratvlku.cz/skodni-udalost-prehled-skodnich-udalosti-2020/.

Zkušenosti z Německa podle AOPK ČR ukazují, že dobré zabezpečení dokáže odvrátit 80–95 % vlčích útoků. Právě proto také u nás stát poskytuje na zabezpečení stád dotace ve výši 100 %. Oplocení chovaných ovcí je v místech, kde vlk žije, ve většině případů kvalitnější, než tomu bylo dříve. AOPK ČR však upozorňuje na to, že se přesto najdou chovatelé, kteří mají stáda zabezpečena nedostatečně. Může se pak stát, že se vlci na ovce tzv. naučí a budou je preferovat oproti volně žijící kořisti.

„Spolupracujeme s chovatelskými svazy, připravili jsme standardy pro zabezpečení stád, pomáháme s administrací dotací, prosadili jsme navýšení kompenzací za škody, kolegové na regionálních pracovištích drží pohotovosti, aby chovatelům v případě škod byli rychle nápomocni, všechny informace soustřeďujeme na webové stránce www.navratvlku.cz. Nyní hledáme cestu, jak z národních zdrojů pokrýt vícenáklady spojené se změnou organizace pastvy, jako je přehánění na noc do košárů, pastva v menších oplůtkách, práce pasteveckých i ovčáckých psů. Snažíme se vysvětlit, že klíčové je, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad. To se bohužel ne vždy daří. Někteří chovatelé své ovce vlkům kvůli slabému zabezpečení vysloveně nabízejí,“ konstatuje Jindřiška Jelínková z AOPK ČR.

Chov hospodářských zvířat má neoddiskutovatelný význam pro údržbu krajiny. V krajině jsou ale důležití i vlci jako vrcholoví predátoři. Jejich kořistí je totiž především mnohde přemnožená spárkatá zvěř, která způsobuje citelné škody lesníkům a zemědělcům. Ta podle AOPK ČR tvoří 98 % vlčího jídelníčku. 

Úkolem státu je vytvářet podmínky pro koexistenci pastevectví a velkých šelem. Proto AOPK ČR připravila Program péče o vlka, který mimo jiné popisuje opatření, která pomohou minimalizovat konflikt mezi ochranou vlka a socioekonomickými zájmy obyvatel. Program byl Ministerstvem životního prostředí schválen v březnu letošního roku.

Podle www.ochranaprirody.cz, 11. 11. 2020. redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.