Logo
Vytisknout tuto stránku

Chovatelům ovcí v kraji působí vlci nemalé škody (echovalasska.cz)

Zlínský kraj – Vlk obecný je v současnosti v České republice chráněn jako ohrožený druh a k jeho ochraně přispívá zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Vlci ve Zlínském kraji v červenci a srpnu způsobili škody ve výši 550 530 korun.
„O náhradu škod požádali chovatelé, kterým vlk usmrtil dohromady 34 ovcí. Za měsíce červenec a srpen jsme obdrželi 7 žádostí o náhradu škody,“ upřesnila statutární náměstkyně Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí, zemědělství a venkov.
Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy proplatí Krajský úřad Zlínského kraje, zdrojem financí je státní rozpočet. Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí žadatel dodat také protokol o ohledání veterinárním lékařem.
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje

All Rights Reserved | SvetMyslivosti.cz | Lesnická práce s.r.o.