Přihlásit

V nakladatelství Lesnická práce vychází kniha o malíři Karolu Sovánkovi

AKCE: Předplatitelé Světa myslivosti a Lesnické práce mají do konce září poštovné zdarma!
Naše mateřské nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce pokračuje ve vydávání knih Ing. Zdeňka Auerswalda o význačných malířích, kteří se ve své tvorbě zaměřovali na zvěř. Počátkem září vychází již čtvrtá publikace z této řady, tentokrát věnovaná nejvýznamnějšímu slovenskému malíři zvěře Karolu Sovánkovi.

Doporučený V nakladatelství Lesnická práce vychází kniha o malíři Karolu Sovánkovi

O KAROLU SOVÁNKOVI
Karol Sovánka se narodil 7. března 1883 v obci Uhrovec v Trenčianském kraji. Již v raném dětství se u něho projevoval kreslířský talent. Učil se v otcově sklářské dílně a pak dva roky v umělecké řezbářské škole v Uhrovci. Poté odešel do Budapešti, kde pět let navštěvoval Uměleckoprůmyslovou školu. Škola, ve své době nejprestižnější ústav svého druhu v Uhrách, ho doporučila jako nejlepšího studenta ke studiu sochařství na Umělecké akademii v Bruselu. Z Belgie přesídlil do Budapešti a zkušenosti získával též během studijních cest do Paříže a Berlína.

1 Soupeřící tetřívci olej na plátně 110x85 Muzeum ve Svätom Antone TIF

Po ukončení studií se navzdory atraktivním nabídkám práce rozhodl pro profesi návrháře a kresliče v umělecké výšivkářské dílně v Kežmarku, městě na úpatí Vysokých Tater. Při volbě Sovánkova působiště jistě sehrála roli skutečnost, že v době studií v Budapešti se seznámil s kolegy z Vysokých Tater, kteří ho o prázdninách zvali na lovy do Karpat. Je známo, že Sovánka byl vášnivým lovcem. Lov mu umožňoval detailně poznat zvěř a její projevy. To mladého malíře formovalo a předurčilo jeho zaměření na zobrazování zvěře. Práce návrháře ho finančně zabezpečovala, a mohl se tak svobodně věnovat svým zálibám – malířství a lovu.

4 Umelecka cinnost 6 Olej na plátně 56x66 Muzeum ve Svätom Antone TIF
V roce 1916 byl povolán do armády a dostal se do víru první světové války. Záhy byl těžce raněn do pravé ruky. Díky pevné vůli a nezdolné energii se však naučil používat levou ruku a nadále se tak mohl věnovat umělecké tvorbě.
Po druhé světové válce žil Sovánka s rodinou v Bratislavě a poté v Topoľčiankách, kde v letech 1946–1949 na pozvání státních lesů maloval v tamní známé oboře a vytvořil několik olejů a kolekci kreseb uhlem. Jeho obrazy je vyzdoben topoľčianský zámek, ale též zámky v Dolní Malantě, v Palárikově a další místa. V současnosti se velkou sbírkou Sovánkových obrazů může pochlubit Muzeum ve Svatém Antonu u Banské Štiavnice.

15 Olej na plátně 90x73soukromá sbírka
Po roce 1949 však dolehla na Karola Sovánku perzekuce ze strany státní moci. Před hrozící deportací do Ruska požádal prostřednictvím své dcery žijící ve Spolkové republice Německo o vystěhování ze země a s manželkou odešli do městečka Östringen v Bádensku Württembersku, kde našli druhý domov. V novém prostředí začal opět pracovat a vytvořil úchvatná plátna, která lze nalézt v galeriích v Německu, ale i ve Spojených státech amerických. Odtržení od přírody Vysokých Tater, jejich lesů a zvěře, však na Sovánku těžce doléhalo a přidružil se i stesk po synovi, který zemřel za druhé světové války. Dne 4. května 1961 malíř náhle umírá. Je pochován v Östringenu, daleko od svých milovaných hor.

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY
„Karol Sovánka je bezesporu nejvýznamnější slovenský malíř animalista. Jedinečnost jeho projevu spočívá ve způsobu ztvárnění ústředního motivu obrazu – zvěře, věrně zasazené do jejího přirozeného prostředí. Nejlépe to ocení ti, kteří bývají svědky životních projevů obyvatel přírody. Momenty z říje jelení, srnčí nebo kamzičí zvěře, z toku tetřevů, tetřívků či sluk zachycené malířem vyvolávají vzpomínky na osobní zážitky. Proto jsou Sovánkovy obrazy překrásnou ozdobou loveckých pokojů mnoha myslivců,“ uvádí autor knihy Ing. Auerswald.

Olej na plátně 140x120soukromá sbírka

Protože zájem o knihu se očekává především ze Slovenska, kde je Karol Sovánka velmi ceněným autorem, rozhodlo se nakladatelství po diskusi s ředitelem kanceláře Slovenské myslivecké komory PaedDr. Imrichem Šubou, Ph.D., a dohodě s autorem Ing. Auerswaldem vydat publikaci ve slovenštině. Velkou pomocí přispěl v této fázi příprav emeritní ředitel Muzea ve Svatém Antonu Ing. Marián Číž, který přeložil české texty, napsal kapitolu o významu díla Karola Sovánky a se zápalem sobě vlastním se zapojil do korektur knihy.

Olej naplátně 73x80 Štátné lesy TANAPuobraz je součástí zámečku v Tatranské Javorině
Nová kniha Karol Sovánka – maliar zveri má stejný formát 285 × 285 mm jako dosud vydané publikace Ing. Auerswalda o malířích Jiřím Židlickém, Otakaru Čílovi a Stanislavu Lolkovi. Rozsah je 176 stran, kniha má pevnou vazbu, barevnou laminovanou obálku, je vytištěna na kvalitním matném křídovém papíře a vedle biografické části obsahuje reprodukce 144 Sovánkových obrazů a kreseb a též snímky deseti plastik, které vytvořil. Kniha byla vydána u příležitosti 50. výročí založení Slovenského mysliveckého svazu a bude oficiálně představena 7. září na celoslovenské myslivecké slavnosti Dny svatého Huberta na zámku Betliar. Dne 9. září bude uvedena do prodeje v knihkupectví na www.silvarium.cz. Prodejní cena je 690 Kč (Čtenáři, kteří mají celoroční předplatné Světa myslivosti nebo Lesnické práce, mají nyní poštovné zdarma, ušetří tedy přibližně 120 Kč).
Zpracováno s využitím údajů z knihy Karol Sovánka – maliar zveri. Reprodukce obrazů pocházejí z této publikace.

David Vaca

Poslední změna: 11. září 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.