Přihlásit

V Evropském parlamentu zamítli návrh na omezení lovu kvůli Covid-19

Dne 16. dubna hlasovala většina poslanců Evropského parlamentu (EP) proti návrhu zakázat obchod s volně žijícími živočichy a jejich využití, tedy i lov nebo rybolov. Záminkou měla být pandemie virové choroby Covid-19. Přijetí návrhu by znamenalo dalekosáhlé důsledky pro lov a ochranu přírody v Evropě i ve světě.

Doporučený Zdroj fotografie FACE Zdroj fotografie FACE

Pozměňovací návrh předložený k hlasování připravila skupina Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice. Zdůrazňuje, že obchodování s volně žijícími živočichy a jejich chov zvyšuje rizika pro veřejné zdraví a kombinuje kritické faktory výskytu zoonózy; vyzývá Evropskou komisi (EK) a členské státy EU, aby prosazovaly celosvětový zákaz trhů s volně žijícími živočichy a jejich používání v tradiční medicíně; naléhavě žádá EK, aby předložila právní návrhy na zákaz dovozu, obchodu a držení a využívání volně žijících živočichů v EU s cílem snížit riziko budoucích ohnisek zoonózy.

Dvě třetiny poslanců návrh odmítly
Výsledek hlasování dává jasný signál aktivistům za práva zvířat, kteří se snaží využít všechny prostředky k omezení lovu a dalších trvale využitelných činností v Evropě pod záminkou COVID-19: 186 poslanců EP hlasovalo pro schválení návrhu, 53 členů se zdrželo hlasování, 449 bylo proti.

FACE očekává další snahy omezit lov
Federace mysliveckých svazů Evropské unie na ochranu myslivosti (FACE) ohledně pozměňovacího návrhu kontaktovala všechny europoslance a zdůraznila, že:
- v EU již existují přísná pravidla, jako jsou předpisy EU týkající se zdraví zvířat a bezpečnosti potravin a předpisy týkající se vedlejších produktů živočišného původu, která stanoví vysoké standardy v oblasti veřejného zdraví, pokud jde o obchod s volně žijícími živočichy v rámci EU a dovážené živočišné produkty ze třetích zemí do EU, zohledňující kritické faktory výskytu zoonóz;
- obchod s volně žijícími živočichy je v EU již dobře regulován;
- kontrola nelegálního obchodování s volně žijícími živočichy je již v rámci EU uznána za prioritu. EU má akční plán omezující nelegální obchod s volně žijícími živočichy;
- zákaz konzumace volně žijících živočichů v EU by měl dalekosáhlé důsledky pro ochranu přírody v EU i ve světě a negativně by ovlivnil činnosti, jako je lov a rybolov, které jsou na vnitrostátní úrovni dobře regulovány.
FACE a její členové očekávají více pokusů v Bruselu i na vnitrostátní úrovni o omezení lovu a dalších činností v oblasti udržitelného využívání živočichů a budou i nadále sledovat politické iniciativy na různých úrovních týkající se COVID-19.
Podle face.eu, 17. 4. 2020, redakce

Poslední změna: 3. květen 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.