Přihlásit

Sdružení lesníků vyzvalo ke změně lovu zvěře

Lesnické sdružení Pro Silva Bohemica poslalo otevřený dopis ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi, v němž jej vyzývá ke změně zákona o myslivosti. Podle sdružení způsobuje přemnožená zvěř vysoké škody na lesních porostech a výsadba je nedokáže obnovit. Stavy zvěře by měly být podle sdružení v rovnováze s lesem. Ministerstvo zemědělství už dřív oznámilo plán povolit celoroční lov daňků a siky, kteří ožírají sazenice zejména listnatých stromů.

Doporučený Ilustrační fotografie Pixabay Ilustrační fotografie Pixabay

Podle předsedy sdružení Milana Hrona je zvěř přemnožená, její oficiální sčítání neodráží skutečný stav. „Způsobené škody na lesních porostech se odhadují na sedm miliard korun ročně,“ uvedl. Údaje státního podniku Lesy ČR jsou výrazně nižší. Za myslivecký rok 2017/2018 vyčíslily LČR škody způsobené zvěří na lesních porostech na 19 milionů korun. Zvěř ničila zejména mladé porosty okusem a ohryzem.
„Navrhovali jsme odvozování stavu zvěře podle vlivu na prostředí. Zjednodušeně řečeno, pokud je příliš sežráno, tak je příliš zvěře,“ uvedl Hron. Podle těchto zjištění by se pak reguloval lov. Hron poukazuje také na takzvaný saský model, kde vlastníci lesů umožňují komukoliv koupit si povolení a lovit.
„V mnoha případech zbývá i po žíru kůrovce dost dřevin, které by byly schopny i bez dalších výsadeb a nákladné ochrany proti zvěři zajistit vznik lesa plnícího mimoprodukční funkce. Bohužel, zvěř jim dovolí odrůst v lepším případě pouze do výšky okolní buřeně,“ uvádí se v dopisu.
Podle ČTK, 17. 6. 2019, redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.