Přihlásit

Sbor zástupců ČMMJ: bilancování, vize, novinky

V sobotu 9. června se v Benešově konal sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty. Její předseda Ing. Jiří Janota zhodnotil v polovině funkčního období současné Myslivecké rady, co se podařilo a nastínil, nač by se měla organizace zaměřit v budoucnu. Významným okamžikem bylo schválení zvýšení členského příspěvku z 800 na 1000 Kč za rok. Za pozornost stojí též odstoupení jednatelky ČMMJ Martiny Novotné z funkce. 

Doporučený Sbor zástupců ČMMJ: bilancování, vize, novinky

Zhodnocení činnosti pohledem předsedy a vize do budoucna

Projev předsedy Ing. Janoty byl den po sboru zástupců v plném znění zveřejněn na internetových stránkách ČMMJ (http://cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Projev-predsedy-CMMJ-na-Sboru-zastupcu-(1).aspx). Co v něm zaznělo?

Ohlédnutí

 • zlepšila se informovanost o činnosti Myslivecké rady, sekretariátu a firem vlastněných ČMMJ; je snaha zintenzivňovat kontakty a komunikaci s okresními mysliveckými spolky i jednotlivými členy,
 • fůze firem vlastněných ČMMJ (Interlov, myslivost a Služby myslivosti) byla úspěšná, nová společnost vykázala za rok 2017 zisk 4,63 mil Kč,
 • postupně se začínají projevovat kroky nového představenstva pojišťovny Halali k nápravě jejího chodu, v roce 2017 pojišťovna hospodařila se ziskem 1,55 mil. Kč po zdanění (pro 2018 rok má naplánován hospodářský výsledek 4 mil. Kč před zdaněním),
 • ČMMJ prohrála spor se společností DevClub v souvislosti s domem v Jungmannově ulici v Praze a zmíněné firmě bude muset zaplatit za neoprávněné vystěhování atd. (veškeré náklady vzniklé z tohoto, ale také následných soudních rozhodnutí, bude ČMMJ uplatňovat po bývalém představenstvu pojišťovny Halali),
 • probíhají jednání se společnosti Slug Invest o úpravě nevýhodné smlouvy o užívání domu v Jungmannově ulici, která byla uzavřena předchozím vedením ČMMJ a bývalou ředitelkou pojišťovny Halali,
 • sekretariát ČMMJ v Praze prošel personální obměnou,
 • proběhla školení hodnotitelů trofejí a školení zkušebních komisařů – s kladným ohlasem u členské základny,
 • ČMMJ aktivně spolupracuje se Státní veterinární správou při řešení problematiky afrického moru prasat,
 • ČMMJ připravila program navracení drobné zvěře do krajiny,
 • ČMMJ je aktivní v problematice zbraňové legislativy a invazních a nepůvodních druhů,
 • byly založeny nové kluby při ČMMJ – Klub lovecké lukostřelby a Klub mladých myslivců.

Vize

 • posílit pozici ČMMJ a postavení myslivců ve společnosti,
 • zintenzivnit práci sekretariátu na úseku propagace činnosti ČMMJ před členskou základnou i veřejností,
 • po diskusi s členskou základnou uvažovat o změnách některých vnitřních mechanismů v ČMMJ, které konzervují nežadoucí stav a brzdí její rozvoj (především nečinnost některých OMS),
 • zabývat se otázkou právní subjektivity pobočných spolků a jejím přínosem pro organizaci jako celek.
 • vyvinout intenzivnější jednání s ministerstvem zemědělství a životního prostředí na téma negativního vlivu některých predátorů v naší krajině, především vlka.

Zvýšení členských příspěvku

O zvýšení členských příspěvků se v ČMMJ diskutuje delší dobu. Naposledy byly příspěvky zvýšeny před deseti lety. Na sboru zástupců v listopadu loňského roku návrh zvýšit příspěvek z 800 na 1000 Kč ročně neprošel, letos již ano. Bude zajímavé sledovat reakci členské základny, jejíž část dávala najevo nesouhlas s takovým krokem.

Odstoupení jednatelky z funkce

Martina Novotná, která se stala jednatelkou ČMMJ v květnu 2016, z osobních důvodů rezignovala na tuto funkci a své rozhodnutí oznámil na sboru zástupců v benešově. Ze sekretariátu ČMMJ neodchází, nadále na něm bude pracovat jako referentka. Funkci jednatele ČMMJ dočasně převezme jednatel firmy Myslivost, s. r. o., Ing. Miloš Fischer, MBA. Vykonávat by ji měl do konce letošního roku, kdy bude vypsáno výběrové řízení.

Více ve Světě myslivosti č. 6/2018.  

Poslední změna: 22. červen 2018

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.