Přihlásit

Remízek – střípek z praxe

Zakládání remízků a péče o dřevinnou vegetaci v krajině je mezi lidmi, kteří se snaží v rámci své praxe pečovat o krajinu a zvěř, tématem často probíraným, publikovaným i prakticky realizovaným. Asi nikdo nepochybuje o nezastupitelném významu takových vegetačních prvků, a to z mnoha úhlů pohledů. V rámci projektu Multifunkční protierozní opatření jako součást adaptabilní krajiny, řešeném na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, vznikl poměrně atypický remízek, který by mohl být inspirací širší veřejnosti, především drobným zemědělcům či myslivcům.

Doporučený Remízek – střípek z praxe Ing. Marie Balková, Ph.D.

 Remízek těsně po výsadbě na jaře 2019. Okolo každé sazenice byla rozprostřena ječná sláma podporující udržení vlhkosti, mírnějšího mikroklimatu a posléze fungující jako zdroj živin při svém rozkladu.

Remízek byl začleněn v rámci 2 ha orné půdy v krajině Žďárských vrchů, sám má rozlohu necelých 0,2 ha. Bylo zde vysazeno téměř 400 sazenic stromovitých i keřovitých dřevin jako např. bříza bělokorá, jeřáb ptačí, javor klen, střemcha obecná, jilm horský, třešeň ptačí, olše lepkavá a zelená, krušina olšová, líska obecná, ptačí zob obecný, hloh obecný, meruzalka alpská apod. Dále zde byly vysety bohaté květnaté luční směsi – „mezofytní směs, horská a motýlí louka“ a pomístně ponechány zbytky nyní již tlejícího dřeva. Remízek tak svojí druhovou skladbou a pestrostí výrazně přispívá k lokální biodiverzitě. V souvislosti s ní je třeba zmínit mikroorganizmy, hmyz a např. drobné členovce. Stejně tak dobře může naplňovat svoji protierozní funkci a fungovat jako refugium nejen pro drobnou zvěř a ptactvo, ale po určité době svého vzrůstu i pro zvěř srnčí, která je zde hojně zastoupena.

Jedna z lučních partií – motýlí louka v plném rozkvětu, červenec 2020.

Ačkoli se může zdát, že svým tvarem remízek výrazně zkomplikuje podmínky pro obdělávání okolní orné půdy technikou, nejde o nijak dramatické ztížení, byť je naplánována menší úprava, především zúžení konců ramen remízku.

Pohled na remízek z ptačí perpektivy přináší následující video pořízené v červenci 2020.

 

Projekt byl finančně podpořen Technologickou agenturou České republiky, programem Zéta, TJ02000265.

Ing. Marie Balková, Ph.D.

doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poslední změna: 2. březen 2021

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.