Přihlásit

Připravenost na výskyt AMP prověřila Ústřední nákazová komise

Aktuální stav nákazy afrického moru prasat (AMP) a ptačí chřipky v okolních státech, možné hrozby pro Českou republiku, vyhodnocení připravených opatření a postupů v případě nákazy a minimalizace rizik přenosu těchto chorob na naše území byly tématy jednání Ústřední nákazové komise.

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

„Pokud jde o africký mor prasat, na jedné straně se nám ho podařilo v České republice úplně vymýtit, ale na straně druhé, v okolních státech se nákazu tlumit nedaří, a proto je velmi pravděpodobné, že se nemoc objeví opět u nás. Je to možná jen otázka času,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

K výraznému postupu AMP došlo v Polsku v listopadu loňského roku. Nové ohnisko nákazy je tak od hranic s Českou republikou necelých 70 km. Nákaza se vyskytuje i na Slovensku.

Novela veterinárního zákona usnadní zavedení opatření proti nákazám
Na základě zkušeností se zdoláváním nákazy ve Zlínském kraji byl v loňském roce novelizován zákon o veterinární péči. Novela, která vstoupí v účinnost 15. ledna, mimo jiné doplňuje opatření, která může Státní veterinární správa (SVS) v případě výskytu nákazy nařídit. Nově bude možné snadněji uložit zajištění odběru vzorků či vybudování zábran k omezení volného pohybu zvěře, omezit či zakázat zemědělcům sklízet, nebo jim nařídit změnu agrotechnických postupů, pokud to bude nezbytné pro likvidaci nákazy.
Novela upravuje také pravidla pro poskytování náhrad vzniklých aplikací těchto opatření zemědělcům, myslivcům i krajským úřadům, které se na plnění mimořádných veterinárních opatření budou podílet.

Českým chovům drůbeže hrozí zavlečení ptačí chřipky
„Už minulý týden jsme spolu se Státní veterinární správou upozornili rovněž na vysoké riziko zavlečení ptačí chřipky do našich chovů drůbeže. Proto je nutné provádět důsledné kontroly a dodržovat zásady biologické bezpečnosti a prevenci ve všech chovech,“ uvedl ministr Toman.
S ohledem na vysoké riziko výskytu ptačí chřipky je nutné průběžně sledovat zdravotní stav drůbeže a zásady biologické bezpečnosti a prevence. Ta spočívá zejména v ochraně drůbeže před kontaktem s volně žijícími ptáky. Voda a krmivo nesmí být kontaminováno trusem volně žijících ptáku a mělo by být podáváno drůbeži mimo jejich dosah. Dále by do hal neměly vstupovat nepovolané osoby.
Podle eagri.cz, 8. 1. 2020, redakce

Poslední změna: 15. leden 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.