Přihlásit

Představa FACE o ochraně přírody v Evropě

Cíle FACE v ochraně přírody v Evropě představil její prezident Torbjörn Larsson na konferenci v Namibii. Upozornil na ztrátu biologické rozmanitosti vlivem intenzivního zemědělství a zdůraznil potřebu větší flexibility v pravidlech ochrany velkých šelem, aby se minimalizovaly konflikty mezi lidmi a šelmami. Prezident ve své prezentaci připomněl, že FACE hájí zájmy myslivců prostřednictvím institucí EU v Bruselu. Činnost FACE je důležitá zejména nyní, kdy se blíží volby do Evropského parlamentu.

Doporučený Fotografie facebook FACE Fotografie facebook FACE

Společná zemědělská politika musí směřovat k ochraně drobné zvěře

Torbjörn Larsson uvedl, že myslivci a FACE (Federace mysliveckých organizací států Evropské unie) jsou si vědomi významného vlivu intenzivního zemědělství a využívání půdy na ztrátu přírodní rozmanitosti. FACE je zejména znepokojena úbytkem drobné zvěře. Podle Larssona musí Evropa prostřednictvím své další Společné zemědělské politiky (SZP) věnovat více úsilí ochraně druhů, jako je například koroptev, zajíc nebo hrdlička divoká.

Ochrana velkých šelem by se měla přizpůsobit lokálním podmínkám, aby se zmírnily konflikty

Dalším významným tématem pro evropské myslivce je návrat některých druhů velkých šelem jako následek úspěšné politiky ochrany těchto druhů, který však přináší také konflikty. Prezident Larsson zdůraznil potřebu větší flexibility, pokud jde o provádění právních předpisů EU, které by měly zohlednit specifické regionální podmínky, aby se omezily konflikty mezi lidmi a velkými šelmami. Prezident vysvětlil, že způsob ochrany populací velkých druhů masožravců v EU, jako je vlk nebo medvěd hnědý, může být v některých členských státech změněn s cílem umožnit pragmatickou a účinnou strategii ochrany.

Potřeby myslivců hájí FACE v Bruselu

Torbjörn Larsson dodal, že FACE je v současné době aktivní ve zvyšování povědomí o těchto otázkách během voleb do Evropského parlamentu. „Posláním FACE je podporovat a chránit myslivost v Evropě, zejména prostřednictvím institucí EU. Rozhodnutí přijatá v Bruselu mají rozhodující vliv na směřování politiky členských států v oblasti životního prostředí, což má obrovský dopad na myslivce v Evropě: 85 % pravidel ovlivňujících životní prostředí a lov pochází z Bruselu.“
FACE zastupuje zájmy 7 milionů evropských myslivců prostřednictvím 36 národních loveckých organizací v Bruselu. Konference nesla název „Důležité mezníky: Cesty k ochraně volně žijících živočichů“ a konala se během 66. Valného shromáždění CIC ve dnech 2. - 4. května 2019 ve Windhoek v Namibii.
Podle tiskové zprávy FACE, 3. 5. 2019

Poslední změna: 3. květen 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.