Logo
Vytisknout tuto stránku

Nová služba uživatelům honiteb: zpracování úlovků „na klíč“

Letošní rok přinesl velké změny v obchodování se zvěřinou, především co se týká jejího přímého prodeje zájemcům z řad nemyslivecké veřejnosti. Uživatelé honiteb uvítali po významném poklesu výkupních cen uvolnění podmínek prodeje ve smyslu faktického zrušení množstevních limitů a mnozí se snaží prodávat úlovky napřímo. Využívají k tomu jak osobní kontakty, tak různé elektronické platformy. Pro některé potenciální zájemce je však z různých důvodů problematické koupit si celý kus a dali by přednost kvalitně opracované zvěřině v kuchyňské úpravě. Uživatelé honiteb by jim třeba i rádi vyšli vstříc, ale brání jim v tom hygienické předpisy, které nastavují přísné podmínky pro zpracování zvěřiny. Jednou z cest, jak úlovek v kůži přeměnit v úhledné balíčky, je zadat jeho zpracování subjektu, který k tomu má oprávnění, profesionální personál a mnohaletou zkušenost. Výsledný produkt již mohou uživatelé honiteb nabídnout komukoliv a pochopitelně za jinou, lepší cenu.

Doporučený Nová služba uživatelům honiteb: zpracování úlovků „na klíč“

Zpracování úlovku „na klíč“

Firma Šmidrkal z Pardubic, jeden z nejvýznamnějších zpracovatelů zvěřiny v České republice, nabízí od 1. listopadu 2020 novou službu určenou široké veřejnosti z celé republiky – své dosavadní aktivity v oboru rozšiřuje o zpracování zvěřiny na zakázku.

„Rozhodli jsme se reagovat na zhoršenou situaci uživatelů honiteb, co se týče prodeje ulovené zvěře a z jejich hlediska neuspokojivých výkupních cen,“ říká majitel firmy Pavel Šmidrkal. „Vyčlenili jsme část našich výrobních kapacit pro novou službu pro širokou veřejnost, ať mysliveckou, či laickou, a to zpracování ulovené zvěře pro klienta na zakázku. Od jara jsme pracovali na systému, který by tuto administrativně náročnou službu maximálně zefektivnil a optimalizoval. Šlo o stovky záznamů z výroby k vytvoření přesných a závazných konfigurátorů, na jejichž základě můžeme se zákazníkem bleskově komunikovat a garantovat jak výtěžnost zvěřiny z ulovených kusů, tak finální cenu za konkrétní službu. Jde nám o transparentní a otevřenou kalkulaci. Jsme si vědomi, že údaje musejí být absolutně přesné, protože jinak bychom mohli na jedné straně poškodit zákazníka a na straně druhé sami sebe.“

Jak vše probíhá? „Jde o velmi specifickou záležitost. Když kdokoli z České republiky zavolá nebo napíše na dispečink naší firmy a má zájmem o zpracování svého úlovku či úlovků ‚na klíč‘, zpravidla do 30 minut obdrží odpověď s cenovou nabídkou na zpracování včetně ceny služeb a nákladů, které tato činnost obnáší,“ vysvětluje Pavel Šmidrkal. „Jsme schopni nabídnout například svoz zvěře od zákazníka v určitých cenových tarifech podle množství zvěře a do určité kapacity i zpracování na počkání včetně zajištění kontroly veterinárním lékařem. Mezi atraktivní služby, které klientovi rovněž nabízíme, řadíme také možnost částečné úhrady ceny služby zápočtem za výkup ulovené zvěře nebo části zpracované zvěřiny, tzv. výkup na protiúčet. V tomto směru využíváme dlouhodobě shromažďovaných dat z výroby, zkušeností a přesných kalkulací, které vedou k nastavení obchodních podmínek garantujících oboustrannou spokojenost.“

Firma dokáže denně zpracovat na zakázku až několik tun zvěřiny v kůži. „Jsme schopni pokrýt poptávku od jednotlivců, kteří například vyhráli divočáka v tombole, až po společnosti, jež zajímá ‚tunové‘ zpracování pro dodávky do potravinářských sítí či velkoobchodů, včetně mezinárodních. Všechny tyto subjekty, ať ty velké, či malé, obsloužíme se stejnou maximální pečlivostí a profesionalitou,“ říká Pavel Šmidrkal.

 

Zakázka a její zpracování

Zájemce o zpracování zvěřiny může firmu Šmidrkal kontaktovat „jakýmkoliv“ způsobem – telefonicky (776 077 209, 776 889 021), e‑mailem (smidrkal@prodej- zveriny.cz). Celá akce se po dohodě uskuteční okamžitě a zákazník obdrží zpracovanou zvěřinu přibližně do tří dnů. Jak již bylo uvedeno, určité kapacity jsou vyčleněny i pro zpracování expres – na počkání.

Před uzavřením objednávky zpracování uloveného kusu zašle firma Šmidrkal zákazníkovi elektronicky cenovou nabídku za tuto službu. K její přípravě jsou nutné dva údaje – druh zvěře a hmotnost kusu. Po obdržení těchto informací pracovník v administrativě data zpracuje a klientovi pošle konkrétní nabídku, která obsahuje:

  • kompletní údaje o výtěžnosti zvěřiny – rozbor těla zvěře do 12 položek od hmotnosti hřbetu, panenek, kýty, plecí, krků, „gulášového masa“, ořezu až po sádlo, lůj, blány, kosti, vedlejší živočišné produkty a kůži;
  • úplné údaje o provizi a veškerých nákladech souvisejících se zpracováním daného kusu (mzdové náklady, náklady na obalový materiál, na servis strojů, energie, ústroj pracovníků, poplatky za úřední prohlídku, sanitaci, likvidaci vedlejších živočišných produktů až po provizi firmy);
  • nabídku a cenu doplňkových služeb (například dopravu za km v tarifu podle množství zvěře nad 500 kg, nad 1000 kg a nad 1500 kg, šokové zamrazení, expresní zpracování na počkání, možnost platby ulovenou zvěří či částí zpracované zvěřiny na protiúčet).

Vše je zpracováno a vyčísleno závazně pro každý kus a na kilogram zvěřiny přesně. Tyto údaje mohou být pro zákazníka důležité, protože pokud například potřebuje určité množství zvěřiny k nějakému účelu, předem ví, jaké množství ulovené zvěře má ke zpracování dodat.

Když zákazník s nabídkou souhlasí, domluví se termín dovezení zvěře do zpracovny v Lázních Bohdanči. V průběhu zpracování jsou zaznamenávány pracovní pozice (příjem, stahování, veterinární prohlídka, vykostění, opracování a odblanění, strojní odblanění, balení a značení), hmotnost produktů, teplota, pracovník, který danou činnost provedl, a datum, záznam kontroly úředním veterinárním lékařem. To vše automaticky zahrnuje profesionální certifikovaný provoz zpracovny zvěřiny firmy Šmidrkal.

Výsledkem je rychlé a odborné zpracování zvěře ve vysoké kvalitě do balíčků o hmotnosti okolo 1,4 kg uložených v sekundárních jednorázových obalech pro možnost paletového skladování a obchodu. S tímto zbožím může zákazník nakládat a obchodovat v případě potřeby po celé EU, protože zvěřina je zpracována v souladu s jejími zákony a normami. Zvěřina je po zpracování připravena pro zákazníka v expediční chladírně či expediční mrazírně a je k ní vystavena průvodní dokumentace a faktura. Dokumentace zahrnuje jednotlivé hmotnostní položky a finální sumarizaci. Zákazník se tak může přesvědčit, že výstupní hmotnost odpovídá hmotnosti na vstupu a že informace o výtěžnosti souhlasí.

Mezi další výhody poskytované služby patří například:

  • možnost využití šokového zmrazení zvěřiny pro její následné celoroční skladování a prodej – zákazník nemusí řešit odbyt zvěře v kůži, ale zpracovanou zvěřinu může skladovat v mrazicím boxu a jejím prodejem se zabývat kdykoliv v průběhu celého roku; na šokově zmrazenou zvěřinu firma poskytuje dvouletou záruku;
  • optimalizace skladovacích kapacit – příklad: divočák s výkupní hmotností okolo 70 kg – pokud zákazník nestojí o ořezy využitelné pro masnou výrobu a firma Šmidrkal je od něho na protiúčet odkoupí, čistá dělená zvěřina z celého divočáka v extra balení se vejde do kartonu o rozměrech 60 × 40 × 15 cm; takových kartonů lze uložit do mrazicího boxu o objemu 400 litrů asi 16;
  • volba sortimentu – pokud uživatel honitby registruje poptávku například pouze po „gulášovém mase“ a zvěřině z krků a plecí, firma Šmidrkal mu nabízí odkoupení všech ostatních položek, takže zákazník v konečném důsledku za zpracování nic neplatí (obdrží doplatek) a je spokojený, neboť má veškerou zvěřinu prodanou;
  • možnost odpočtu DPH za zpracování a uplatnění nákladů na zpracování v nákladech.

Samozřejmě by bylo možné zmínit i další výhody, které jsou vázány na konkrétní požadavky každého zákazníka. Finální efekt však lze spatřovat v celoročním odbytu dělené zvěřiny a výhodném zpeněžení ulovené zvěře bez ohledu na situaci ve výkupech. „Naše moto zní: zákazník musí být pyšný na svoji zvěřinu, kterou si dal zpracovat u firmy Šmidrkal,“ říká majitel firmy.

David Vaca

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 11/2020.

 

Foto archiv firmy Šmidrkal

Poslední změna: 19. listopad 2020

(0 hlasů)
All Rights Reserved | SvetMyslivosti.cz | Lesnická práce s.r.o.