Přihlásit

MZe předložilo vládě k projednání návrh zákona o myslivosti

Ministerstvo zemědělství předložilo 13. května 2020 k projednání vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučený Fotografie archiv redakce Fotografie archiv redakce

Návrh zákona vychází podle předkládací zprávy z nutnosti úpravy početních stavů spárkaté zvěře a tím i snížení škod na lesních porostech, a to zejména na zalesněných kalamitních holinách vzniklých v důsledku sucha a kůrovcové kalamity, ale také v zemědělství.

Novela ruší zákaz použití noktovizorů a nočního lovu

Poslední novela zákona o myslivosti byla přijata Parlamentem v rámci schvalování novely lesního zákona v říjnu 2019 jako pozměňovací návrh a nabyla účinnosti dne 29. 11. 2019. Termín nabytí účinnosti příslušné části novely týkající se mysliveckého zákona byl odložen o dva roky. Zmíněná novela přináší velké zatížení pro státní rozpočet, uživatele honiteb a orgány státní správy myslivosti zejména požadavkem na periodické zpracování posudků, zavedením povinnosti předkládání a kontroly tzv. markantů a novým procesem tvorby a schvalování plánu mysliveckého hospodaření.
Předkládaná ministerská novela zákona o myslivosti přináší podle MZe ekonomicky proveditelnější způsob naplnění cíle snížení škod zvěří a omezení negativního vlivu zvěře na obnovu kalamitních ploch v lesích a snížení škod v zemědělství. To bude provedeno zavedením řady opatření, která povedou k efektivnějšímu snižování početních stavů spárkaté zvěře. Vzhledem k potřebě využít všech možností lovu se nově ruší například zákaz používání noktovizorů, zákaz lovu v noci nebo se rozšiřuje možnost lovu všech prasat divokých, daněl a daňčat, srn a srnčat na společném lovu.

Návrh zákona zavádí elektronickou evidenci myslivosti

Tímto zákonem se zřizuje elektronický systém evidence myslivosti, který bude zjednodušovat veškerou administrativu a komunikaci spojenou s myslivostí, a to jak na straně uživatelů honiteb, tak u orgánů státní správy myslivosti, Státní veterinární správy, Vojenského veterinárního ústavu, Policie České republiky a Vojenské policie. Tento systém rovněž počítá s odstraněním papírových výkazů a hlášení. Systém bude obsahovat kompletní myslivecké plánování a informace o škodách způsobených zvěří. Orgány státní správy myslivosti budou mít možnost kontinuálně z elektronických hlášení vyhodnocovat plnění plánu lovu a případně zasáhnout do mysliveckého hospodaření.
S ohledem na zavedení elektronického systému evidence myslivosti a nezbytnost přepracování souvisejících prováděcích právních předpisů se počítá s termínem nabytí účinnosti příslušných ustanovení předmětné novely zákona týkajících se elektronické evidence myslivosti uplynutím jednoho roku ode dne jejího vyhlášení.

S celým materiálem se můžete seznámit v Elektronické knihovně legislativního procesu ZDE.

Více informací najdete v připravovaném Světě myslivosti č. 6/2020.

Redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.