Přihlásit

MZe navrhuje upravit doby lovu hlavních druhů spárkaté zvěře

Jasnějších kontur začíná doznávat dopad kůrovcové kalamity na naši mysliveckou legislativu. Redakce Světa myslivosti má k dispozici návrh změny vyhlášky č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, který předložilo Ministerstvo zemědělství (MZe) do vnitřního připomínkového řízení. Úřad navrhuje, jak již avizoval (Svět myslivosti č. 6/2019), změny v dobách lovu všech hlavních druhů spárkaté zvěře s výjimkou prasete divokého ve volných honitbách.

Doporučený Fotografie Václav Přibáň Fotografie Václav Přibáň

CELOROČNÍ DOBA LOVU MLADÉ ZVĚŘE
Nejvýznamnější změnou obsaženou v návrhu je zavedení celoroční doby lovu mladé zvěře do dvou let věku. Týká se to daňka evropského, jelena evropského, muflona, siky japonského a srnce obecného. Přijetím návrhu by zanikla teprve nedávno zavedená doba lovu daňčat, kolouchů jelena evropského a siky, muflončat a srnčat (tab. 1).

Tab. 1: Současné doby lovu mláďat vybraných druhů spárkaté zvěře a změna navrhovaná MZe

   Současná doba lovu Návrh (zvěř do dvou let věku) 
 Daňče  16. 8. až 31. 3.  1. 1. až 31. 12.
 Kolouch jelena evropského  1. 8. až 31. 3.  
 Muflonče  1. 8. až 31. 3.  
 Kolouch siky japonského  1. 8. až 31. 3.  
 Srnče  1. 9. až 31. 12.  

 
PRODLOUŽENÍ DOBY LOVU DOSPĚLÉ ZVĚŘE
MZe navrhuje upravit též dobu lovu dospělých samců a samic uvedených druhů zvěře, a to posunutím začátku doby lovu a s výjimkou muflonek, srnců a srn i jejím prodloužením (tab. 2).

Tab. 2: Současné doby lovu dospělých samců a samic vybraných druhů spárkaté zvěře a změna navrhovaná MZe

     Současná doba lovu  Návrh
Daněk evropský daněk  16. 8. až 31. 12.  1. 7. až 31. 1.
daněla 1. 8. až 31. 1.
Jelen evropský jelen 1. 8. až 15. 1. 1. 7. až 31. 1.
laň 1. 8. až 31. 1.
Muflon muflon 1. 8. až 31. 12. 1. 7. až 31. 3.
muflonka 1. 7. až 31. 12.
Sika japonský jelen 1. 8. až 15. 1. 1. 7. až 31. 1.
laň 1. 8. až 31. 1.
Srnec obecný srnec 16. 5. až 30. 9. 1. 5. až 30. 9.
srna 1. 9. až 31. 12.  1. 8. až 31. 12.

 
PROČ CHCE MZE MĚNIT DOBY LOVU?
MZe návrh odůvodňuje stanovením dob lovu jednotlivých druhů zvěře tak, aby byla umožněna účinná regulace jejich stavů v zájmu snížení škod působených zvěří. Od roku 2002, kdy vešla v účinnost současná vyhláška o dobách lovu, se podstatným způsobem změnily podmínky na větší části území České republiky. Působením sucha, podkorního hmyzu a dalších abiotických vlivů došlo v posledních letech k devastaci velkých lesních celků, která vyvolává nutnost významného nárůstu nově zalesňovaných ploch. Pro úspěšnou obnovu lesních porostů a snížení škod působených zvěří na lesích i v zemědělství je nezbytně nutné některé doby lovu rozšířit a dát tak možnost uživatelům honiteb v případech, kde to situace a podmínky vyžadují, využít doby lovu v navrhovaném rozsahu.
Pokud bude návrh schválen, měly by nové doby lovu začít platit od 1. ledna 2020 a trvat do 31. března 2025.
Redakce

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 8/2019

Foto Václav Přibáň

Poslední změna: 14. srpen 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.