Přihlásit

MZe bude přispívat uživatelům honiteb na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř

Od 1. července 2020, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 297/2020 Sb., dochází k úpravě pravidel pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti. K 1. září jsou zavedeny dva nové příspěvky poskytované uživatelům honiteb – příspěvek na chladící zařízení pro ulovenou zvěř a příspěvek na použití dravců v ochraně rostlin.

Doporučený MZe bude přispívat uživatelům honiteb na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř Foto archiv redakce

Ministerstvo zemědělství tak jako v uplynulých letech finanční příspěvky na zlepšování životního prostřední zvěře, na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního, na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, na preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, na snižování početních stavů kormorána velkého, na snižování početních stavů prasete divokého, na ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin a finanční příspěvky poskytované vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců.

 

Novinkou je rozšíření finančního příspěvku poskytovaného uživatelům honiteb k 1. září 2020 o příspěvek na chladicí zařízení pro ulovenou zvěř a příspěvek na použití dravců pro ochranu rostlin (instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce a rozmístění loveckých stanovišť /berliček/ pro dravce).

 

Příspěvek na nákup a zprovoznění chladicího zařízení je určen jak právnickým, tak fyzickým osobám, které jsou uživateli honiteb podle zákona o myslivosti. Výše příspěvku je 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však 40 000 Kč.

 

Podrobné informace najdete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz a také v srpnovém čísle Světa myslivosti.

 

Podle www.eagri.cz, 1. 7. 2020, a www.zpracovanizveriny.cz, 5. 7. 2020, redakce

 

Foto archiv redakce

Poslední změna: 6. červenec 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.