Přihlásit

Myslivost v době koronavirové (II.)

Když letos na jaře přišla pandemie covidu‑19 a vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a vydala krizová opatření, dotklo se to přirozeně i myslivosti (Svět myslivosti č. 4/2020). Po zlepšení epidemiologické situace a rozvolnění opatření si byl asi jen málokdo ochotný připustit, že by se jen za pár měsíců mohlo vše opakovat, resp. že se dočkáme něčeho ještě mnohem dramatičtějšího. Dění v posledních týdnech nás přesvědčilo o tom, že to byl velký omyl. Vládní opatření vyhlášená v říjnu s výhledem „do neurčita“ se tak opět promítají i do výkonu práva myslivosti. Ve srovnání s jarem jsme však nyní v poněkud jiné situaci.

Doporučený Myslivost v době koronavirové (II.) Foto Jaroslav Vogeltanz

Hlavní rozdíl je v tom, že zatímco na jaře přišla vlna pandemie v období mimo loveckou sezónu spárkaté zvěře, aktuálně jsme na jejím vrcholu. Zásadním pozitivním momentem je, že lov jako takový naštěstí zakázán nebyl. Pokud by k takovému zákazu došlo, byť třeba jen na krátký čas, znamenalo by to pro většinu uživatelů honiteb problémy zejména v souvislosti s plněním plánu lovu a vším, co se od toho odvíjí. V některých ohledech však vládní opatření vydaná k zabránění šíření koronaviru měla, mají a ještě chvíli mít budou nepřímý negativní dopad na naše aktivity.

 

Společné lovy za koronavirové krize

Usnesení vlády ze 30. září o přijetí krizových opatření vyvolalo u myslivců otázky především v souvislosti s možností pořádat naháňky a hony. Ministerstvo zdravotnictví k tomu po konzultaci s Ministerstvem zemědělství vydalo prohlášení, v němž uvedlo, že zákaz hromadných akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech v době od 5. října do 18. října podle bodu I. odst. 1 usnesení vlády České republiky č. 958, o přijetí krizového opatření, se nevztahuje na výkon práva myslivosti – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám působeným zvěří (například společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Tyto činnosti jsou podle Ministerstva zdravotnictví považovány ve smyslu bodu I. odst. 1 výše uvedeného usnesení vlády za „jiné obdobné činnosti“ a uvedený zákaz se na ně nevztahuje. Jejich provádění je tudíž možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s usnesením vlády.

O dva týdny později vláda krizová opatření zpřísnila ve smyslu zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než šest osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech. Ani tento zákaz s účinností od 14. října do 3. listopadu se na výkon práva myslivosti ve smyslu pořádání společných lovů nevztahoval, takže jejich konání bylo a nadále je možné.

Tento článek byl dokončen 30. října, kdy se ještě nevědělo, jaká budou další vládní opatření, nicméně s ohledem na výše uvedené lze předpokládat, že do odeznění podzimní vlny pandemie společné lovy jako takové nejspíš zakázány nebudou.

 

Individuální lov možný i po zákazu volného pohybu osob v nočních hodinách

Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci vydala vláda dne 26. října další usnesení, jímž zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21.00 hod. do 04.59 hod. s účinností ode dne 28. října od 00.00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23.59 hod. Toto opatření vyvolalo velkou vlnu dotazů myslivců s ohledem na možnost individuálního lovu v nočních hodinách. Ministerstvo zemědělství v návaznosti na tiskovou konferenci po jednání vlády k dané věci sdělilo, že výkon práva myslivosti je považován za „podnikatelskou a jinou obdobnou činnost“ podle bodu I. odst. 1 a bodu II. odst. 1. výše uvedeného usnesení vlády a zmíněný zákaz se na něj nevztahuje.

Co se týče epidemiologické situace, asi nelze počítat s náhlým obratem k lepšímu, takže je těžké předjímat, jaká další opatření vláda v boji s koronavirem přijme. I v případě individuálních lovů však k zákazu spíše nedojde.

 

Zakázáno to není, ale…

Lovit je tedy možné, ale v případě společných loveckých akcí je otázkou, jak se krizová opatření vlády odrazí v zájmu uživatelů honiteb o pořádání těchto lovů a myslivců o účast. Pro úspěšnost části loveckých akcí z hlediska dosaženého výřadu je zapotřebí vyšší počet osob a organizace těchto akcí má mnohdy charakter téměř vojenských manévrů, zahajovaných a vrcholících v příjemné atmosféře v nějakém restauračním zařízení. To však za současné situace není možné. Z těchto důvodů někteří uživatelé honiteb zrušili společné lovy naplánované na druhou polovinu října a na listopad a počítají s jejich případným konáním v náhradních termínech, podle toho, jak se bude vše vyvíjet.

Ve složité situaci se ocitli uživatelé honiteb, kteří pořádají poplatkové lovy pro cizince a získané prostředky využívají k financování provozu svých revírů. Ještě v létě se zdálo, že letošní podzimní lovecká sezóna v takto vedených honitbách přece jen vyjde, ale v posledních týdnech většina zahraničních lovců své objednávky z různých důvodů stornovala nebo se pokoušejí dojednat s organizátory přeložení akcí na jiné termíny. Uživatelé honiteb, které to postihlo, tak mají rázem dvojí problém – přicházejí o peníze a sami se budou muset více ohánět při plnění plánu lovu.

Jak již bylo zmíněno, otázkou je též zájem myslivců o účast na společných lovech. V atmosféře obav z nákazy koronavirem na akcích, kde se setkává více lidí, je třeba počítat s tím, že část potenciálních účastníků naháněk či honů minimálně kus letošní sezóny raději oželí. Nelze se divit, mnozí spadají do „rizikové kategorie osob“, pro něž by setkání s koronavirem mohlo mít vážné následky.

V některých honitbách jsou narychlo plánovány menší lovecké akce jen pro členy, neboť uživatelům je jasné, že pokud se zvěř nenaloví, budou problémy kvůli nárůstu jejích stavů a škodám v lese či na zemědělské půdě.

 

Důležitý individuální lov

S ohledem na situaci týkající se omezení společných lovů spárkaté zvěře bude mít o to větší význam lov individuální. Ani ten však nebude v právě probíhající sezóně snadný, protože letošní rok je v řadě oblastí České republiky semenným rokem dubu a buku, takže nelze počítat s tím, že v současnosti nejrozšířenější individuální způsob lovu zejména černé zvěře – noční čekaná u vnadiště – bude ve znamení úspěchu tak jako v letech, kdy žaludy a bukvice nejsou. Divočáci budou „všude a nikde“, bude třeba za nimi chodit, a to si již mnozí myslivci odvykli nebo to neumějí, případně na to nemají čas. Lze tak očekávat, že po dosažení rekordního úlovku černé zvěře v uplynulé sezóně dojde v letošním mysliveckém roce k propadu.

 

Omezení dalších mysliveckých aktivit

Zatím byla řeč pouze o lovu, což je však vzhledem k vrcholu lovecké sezóny a zájmu o to, aby výsledky byly s ohledem na narůstající stavy většiny hlavních druhů spárkaté zvěře co nejlepší, logické. Krizová opatření z října pochopitelně dolehla na řadu dalších mysliveckých aktivit a v tomto ohledu je třeba počítat i s dopady v dalších týdnech. Jde především o rušení nejrůznějších akcí, na nichž se setkává více účastníků – mysliveckých slavností, zkoušek loveckých psů, střeleckých závodů a podobně. Například Českomoravská myslivecká jednota byla nucena již nadvakrát odložit (zatím na neurčito) sbor zástupců, na kterém má být zvolen nový předseda a místopředsedové. Původní termín 28. října byl nejprve změněn na 17. listopad, ale kvůli vývoji situace byl volební sbor zástupců přesunut na neurčito.

Co se týče dalších dopadů, které má či bude mít pandemie covidu‑19 na myslivost a s ní spojené činnosti, záleží především na vývoji epidemiologické situace. V čase uzávěrky tohoto čísla Světa myslivosti Poslanecká sněmovna řešila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru o třicet dnů, tedy do 3. prosince. I s ohledem na nálady ve vystrašené společnosti tak patrně nelze možná až do konce roku počítat se společenskými akcemi typu mysliveckých zábav, plesů a podobně. A jak to bude dál, uvidíme. Každopádně – už aby „to“ bylo co nejdříve za námi!

David Vaca

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 11/2020.

(1 Hlasovat)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.