Přihlásit

Lov bělokurů pomáhá populaci zajíce ve Skotsku

Lov bělokura rousného na vřesovištích může hrát důležitou roli v ochraně populace skotských zajíců běláků. Analýzy provedla společnost na ochranu přírody a volně žijících živočichů a výsledky byly publikovány ve vědeckém časopise European Journal of Wildlife Research.

Doporučený Fotografie The Grampian Moorland Group Fotografie The Grampian Moorland Group

Během studie byla zjišťována hustota populace zajíců
Vědci sledovali počty zajíců v hornatých oblastech Skotska v průběhu 16 let od roku 2001 do roku 2017. Výzkum probíhal současně se sčítáním bělokurů rousných ve třech oblastech na Skotské vysočině.
K vyhledávání vřesovišť s výskytem bělokurů byli využíváni psi. Zároveň byl zaznamenáván počet zajíců a vypočítána hustota jejich populace. Studie pomohla popsat cyklické změny početnosti zajíců v různých oblastech.

K ochraně zajíce přispívá lov predátorů i vypalování vřesovišť
Studie potvrdila pozitivní vztah mezi řízeným lovem bělokurů a zajíci. Za hlavní faktor ovlivňující početnost zajíců je považována kontrola predátorů. Lišky mohou být příčinou až 90 % úmrtnosti zajíců. Lov lišek, ale i lasic, tedy zvyšuje možnost přežití zajíců, zatímco vypalování vřesu na podporu růstu nové vegetace může vylepšit potravní nabídku.

Důležitý je i způsob lovu bělokurů
V rámci dvou studijních oblastí byla početnost zajíců vyšší na vřesovištích, kde probíhal lov bělokurů ze stanovišť, než na místech, kde se bělokuři lovili ploužením se psy, nebo se nestříleli vůbec.
Ve třetí oblasti byla zaznamenána nižší hustota populace zajíce. Nižší výskyt může být důsledkem roztříštěnosti rašelinišť a zalesňování v průběhu konce 20. století, které vytvořily horskou krajinu méně vhodnou pro zajíce běláka.
Studie dále vyvrací tvrzení, že lov zajíců v hornatých oblastech Skotska má zásadní dopad na celou skotskou populaci zajíců běláků.

Shrnutí
Na vřesovištích, kde žijí a loví se bělokuři, nacházejí zajíci vhodné podmínky pro život. Je zde méně predátorů a lepší potravní nabídka. Lov zajíců na vřesovištích nemá zásadní negativní dopad na celou populaci zajíce běláka.
Podle scottishfield.co.uk, 10. 4. 2019, redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.