Přihlásit

Konference OSN: Konec lovu vybraných druhů vodních ptáků

Podle africko-euroasijské dohody o vodních ptácích (AEWA) nebude nadále povolen lov morčáka prostředního, poláka velkého, břehouše černoocasého a vodouše tmavého, ačkoliv podle směrnice EU o ptácích stále mezi lovné druhy patří. Polák velký je v mnoha evropských zemích, včetně České republiky, stále loven. Pro pět druhů, kajku mořskou, ústřičníka velkého, čejku chocholatou, břehouše rudého a jespáka rezavého, byl podle přílohy číslo 3 v rámci akčního plánu lov povolen. (Čejka chocholatá patří v ČR k nejrychleji mizejícím ptačím druhům a neloví se! Pozn. red.)

Doporučený Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Bylo to oznámeno na 7. konferenci smluvních stran AEWA v Durbanu (Jižní Afrika) 8. prosince 2018. Rozhodovalo se o budoucí ochraně a managementu vodních ptáků, včetně evropských lovných druhů. Akce se zúčastnilo 78 smluvních stran. Zastoupeny byly i FACE, CIC a národní myslivecké svazy Anglie a Francie.
AEWA zkoumá stav populací druhů zařazených v dohodě každé tři roky. Změny v početnosti populací rozhodují o právním statusu druhů v dohodě. Pro myslivce je důležité, zda mohou být tyto druhy loveny. Po posledním monitoringu je zřejmé, že se stav populací mnoha druhů zhoršuje. Bude důležité pro ně vypracovat mezinárodní akční plány, aby se jejich populace mohly obnovit.

Polák velký byl OSN zařazen mezi ohrožené druhy

AEWA se však nevěnuje pouze ubývajícím druhům. Na posledním zasedání se rozhodla vypracovat plány péče i pro bernešku bělolící a husu velkou. Zejména vlády zemí EU vnímaly jasnou potřebu mezinárodní koordinace hospodaření s těmito druhy. Jedním z problémů bylo jejich odlišné právní postavení v rámci EU. To komplikuje plány mezinárodního managementu.
Navíc byl vypracován Strategický plán AEWA pro ochranu vodních ptáků od roku 2019 do roku 2027. AEWA bude i nadále podporovat mezinárodní koordinaci při ochraně ubývajících a ohrožených druhů.

Podle wildundhund.de, 25. 12. 2018, redakce

Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Poslední změna: 4. leden 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.