Přihlásit

Jak tvoříme další a další rekordní úlovky spárkaté zvěře

V úterý 25. srpna t. r. se na internetových stránkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) objevila mezi čerstvými informacemi myslivecká statistika za minulou loveckou sezónu. V období mezi 1. dubnem 2019 a 31. březnem 2020 u nás nedošlo v myslivosti k něčemu neočekávanému: opět jsme dosáhli nových rekordních úlovků u většiny hlavních druhů spárkaté zvěře – jelení, daňčí, mufloní a černé. Vybočení z trendu posledních let představuje zvýšení úlovku zajíce, byť „k rokům hojnosti“ má loňské číslo samozřejmě na hony daleko.

Doporučený Jak tvoříme další a další rekordní úlovky spárkaté zvěře

Jelení zvěř

Odstřel jelení zvěře každoročně narůstá a tento trend pokračoval i v sezóně 2019/2020, kdy byl nahlášen rekordní „výřad“ 29 034 kusů, což je o 727 (2,6 %) více, než činil oficiální úlovek za myslivecký rok 2018/2019. Bude hranice 30 000 kusů překročena již v aktuální sezóně? Je to velmi reálné, protože tlak na redukci stavů jelení zvěře v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou, kde bude na velkých plochách probíhat obnova lesa, poroste. Vliv na intenzitu lovu v mnoha honitbách bude mít zřejmě také blížící se konec desetiletého nájemního období, ale v tomto případě půjde – po zkušenostech z uplynulých období – spíše o selektivní záležitost zaměřenou na trofejovou zvěř. 

Daňčí zvěř

Jestli lze o některém druhu spárkaté zvěře aktuálně hovořit jako o zvěři budoucnosti (na každém čtenáři ponecháváme, zda v pozitivním, či negativním smyslu), je to jednoznačně daněk evropský. Nárůstu jeho stavů a šíření do dalších oblastí si v posledních letech všiml každý, ale akceleraci, s jakou se zvýšil jeho úlovek mezi předloňskou a loňskou sezónou, netipoval asi nikdo. Zatímco v mysliveckém roce 2018/2019 bylo dosaženo oficiálního úlovku 23 896 kusů, v uplynulé sezóně to bylo rekordních 29 051 kusů, tedy o 5155 (21,6 %) více! Kdo by si ještě před pár lety pomyslel, že již brzy budeme lovit více daňčí zvěře než jelení… Během uplynulých deseti let (2009–2019) u nás stoupl úlovek daňčí zvěře o 122 %! 

Mufloní zvěř

Mufloní zvěře se z našich hlavních druhů spárkaté zvěře loví nejméně, ale zdaleka ne zanedbatelně, v posledních letech stabilně průměrně něco pod hranicí 10 000 kusů. V mysliveckém roce 2019/2020 došlo historicky poprvé k jejímu překročení – byl zaznamenán oficiální úlovek 10 417 kusů, a tedy nový rekord. Řečí čísel je to o 704 kusů (7,2 %) více než v sezóně předcházející. Uvidíme, zda se pětimístná cifra stane u úlovku mufloní zvěře standardem. 

Srnčí zvěř

Oficiální úlovek srnčí zvěře vykazuje v posledních letech stabilitu. Meziroční výkyvy jsou minimální, průměrný úlovek se po prudším poklesu na počátku současné dekády udržuje v posledních letech lehce nad 102 000 kusy. Do tohoto trendu zapadá i úlovek nejčerstvější z roku 2019/2020, kdy bylo oficiálně uloveno 103 072 kusů. 

Černá zvěř

To úlovky prasete divokého jsou v posledních letech naopak jako na houpačce, ale na to jsme si již zvykli. Po „sešupu“ z rekordních 230 065 kusů dosažených v roce 2017/2018 na 138 174 kusů v roce 2018/2019 vloni následoval strmý nárůst oficiálního úlovku na 240 511 kusů, meziročně o 102 337 kusů (74 %). U zrodu nového rekordu stála vedlestabilních zdrojů potravy na polích a vnadištích úroda žaludů v roce 2018 a „citlivý“ přístup značné části myslivců k lovu divočáků po „pogromu“ před třemi lety. V konečném důsledku – tak, jak se předpokládalo – stavy černé zvěře po silném redukčním zásahu v roce 2017/2018 velice rychle zregenerovaly, a nový rekord byl na světě. Nutno podotknout, že k jeho vytvoření bezpochyby přispěl i dotační stimul ze strany státu v podobě 2000 Kč za každého uloveného divočáka nad tříletý průměr v honitbě, což v mnoha honitbách vedlo ke zintenzivnění lovu. Ve vyplácení dotací by se mělo pokračovat, tak se nechme překvapit, jak to ovlivní úlovek v aktuálním mysliveckém roce. Komplikací pro myslivce zvyklé lovit na vnadištích bude letošní semenný rok dubu a buku v některých oblastech republiky. 

Sika

Na křivce úlovku siky došlo po dlouhé době k přerušení růstu. V roce 2019/2020 činil oficiální úlovek 17 564 kusů, což je o 834 (4,5 %) méně než o sezónu dříve, která byla rekordní (18 398 kusů). Tento výsledek je poněkud překvapivý. Teprve další roky potvrdí, zda se nám podařilo dostat stavy siků částečně pod kontrolu, nebo jestli šlo pouze o mimořádný výkyv. 

Drobná zvěř

Z drobné zvěře sledujeme a komentujeme vývoj úlovků zajíce, bažantů a kachen (resp. kachny divoké).

Co se týče zajíců, myslivecký rok 2019/2020 lze z hlediska trendu posledních let hodnotit jako lovecky velmi úspěšný, významně vybočující z průměru. Dosaženými 43 914 kusy jsme se přiblížili hodnotám z počátku současné dekády, přičemž lví podíl na loňském nárůstu úlovku mají především honitby na jižní Moravě. Za rok 2018/2019 byl nahlášen úlovek zajíců 29 168 kusů, což znamená, že v minulé sezóně došlo k nárůstu o 14 746 kusů (téměř o 50 %). Na příznivý vývoj početnosti zajíců měl pozitivní vliv fakt, že rok 2019 byl „myším rokem“ (přemnožení hrabošů), takže predátoři se orientovali na jinou kořist než na drobnou zvěř.

Úlovky bažantů a kachen za loňský rok nijak nevybočily z dlouhodobých průměrů. Jak již mnohokrát zaznělo, tato stabilita je udržována uměle vypouštěním odchované zvěře. Bažantů se v mysliveckém roce 2019/2020 ulovilo 462 067 kusů, což je jen zcela nepatrně více než o rok dříve, kdy úlovek činil 459 867 kusů, a s kachnami to bylo podobné – 243 062 za uplynulý myslivecký rok versus 238 346 kusů za rok předchozí. Opatření přijatá letos v souvislosti s onemocněním covid-19 a průběh pandemie zřejmě způsobí menší zájem o bažantí hony ze strany zahraničních lovců. Uvidíme, zda se to projeví na celkovém úlovku. 

Liška

Naše pravidelné každoroční „statistické okénko“ končíme tradičně údajem o úlovku lišek. Ten se v sezóně 2019/2020 vyšplhal na 77 697 kusů, což je historicky třetí nejvyšší úlovek, který u nás byl dosažen (rekord v podobě 83 932 kusů je z roku 2015). Loňská hodnota je z hlediska trendu posledních let nadprůměrná a v minulosti bylo vždy pravidlem, že po vysokém úlovku následoval pokles.

Faktor poklesu cen zvěřiny

O razantním poklesu cen zvěřiny v letošním roce již bylo napsáno hodně. Spekuluje se o tom, že tento faktor má vliv na intenzitu lovu zvěře – pokud uživatelé nenajdou v časech přetlaku zvěřiny odběratele nebo nebudou spokojeni s cenou, za niž bude možné zvěřinu prodat, s lovem to nepřehánějí. To by mohlo ovlivnit celkové úlovky především černé zvěře. Na druhé straně vznikají nejrůznější mobilní a internetové aplikace, které mají prodej zvěřiny podpořit. Stát bude navíc pokračovat ve vyplácení zástřelného za ulovené divočáky a nově začne podporovat nákup chladicích zařízení umožňujících uskladnění úlovků. Takže uvidíme.

Co se týče ostatních druhů spárkaté zvěře, v jejich případě by měli uživatelé honiteb respektovat plány lovu, které se jistě nesníží, v oblastech zasažených kůrovcovou kalamitou a s plánovanou obnovou lesa tomu bude spíše naopak.

Zvěř 2015 2016 2017 2018 2019
Jelení 23 990 26 162 27 888 28 307 29 034
Daňčí 19 033 20 498 23 142 23 896 29 051
Mufloní 9688 9727 9630 9713 10 417
Srnčí 99 861 100 852 103 492 102 265 103 072
Černá 186 148 160 484 230 065 138 174 240 511
Sika 14 571 16 152 17 121 18 398 17 564
Kachna 255 195 249 779 238 529 238 346 243 062
Bažant 465 907 472 983 452 550 459 867 462 067
Zajíc 36 515 32 988 26 830 29 168 43 914
Liška 83 932 76 475 72 806 67 445 77 697

Text vychází z článku Myslivecká statistika 2019/2020 zveřejněného ve Světě myslivosti č. 9/2020.

 Foto : Jaroslav Vogeltanz

Autor: David Vaca

Poslední změna: 29. září 2020

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.