Přihlásit

Dostat mladé lidi ven, aby se učili srdcem, rukama a hlavou!

Ve Světě myslivosti č. 10/2018 jsme přinesli rozhovor s Josefem Slabým z neziskové organizace Myslivost, z. s., o netradiční formě myslivecké pedagogiky, kdy výuka neprobíhá v mysliveckém kroužku, jak jsme zvyklí, ale lektor oslovuje děti ve školách či na výstavách a celou „učebnu“ si vozí s sebou. Již od roku 1991 úspěšně funguje podobný model v Německu. Na podrobnosti velmi inspirativního projektu jsme se zeptali Ralfa Pütze, referenta pro vzdělávání z Německého mysliveckého svazu (DJV), který aktivitu nesoucí název Lernort Natur (Přírodní učebna) zaštiťuje.

Doporučený Fotografie Ralf Pütz Fotografie Ralf Pütz

„Lektoři mají k dispozici vozy vybavené nejrůznějšími exponáty a objíždějí s nimi školy a myslivecké kulturní akce. Výhodou této formy výuky je množství oslovených dětí, ale také působení na nemysliveckou veřejnost,“ říká Ralf Pütz. „Při návštěvách škol a veletrhů mají totiž lektoři, kterými jsou vesměs myslivci, možnost představit své znalosti a práci v nejlepším světle. A co je nejdůležitější – děti i dospělí se během výuky dostanou ven, do přírody, něco se o ní dozvědí a jsou jí zase o krok blíž!“

Putz

Jak iniciativa Lernort Natur vznikla?
Jde o celostátní projekt DJV, který vznikl v roce 1991 v Dolním Sasku. Jeho záměrem bylo seznámit děti – a nejen je – s přírodou v okolí jejich domovů. Dalším cílem bylo rozšířit znalosti o zvířatech žijících v kulturních a průmyslových oblastech a o potřebě lovu a myslivosti. Silnou stránkou iniciativy je široká nabídka nástrojů a aktivit a lokální charakter výuky, které usnadní komunikaci mysliveckých organizací s místními školami, školkami a úřady.

Iniciativa tedy funguje pod DJV, nebo samostatně?
Celostátně funguje pod záštitou DJV a v jednotlivých spolkových zemích si vše řídí patnáct zemských organizací. Pokud se chce někdo do práce Lernort Natur zapojit, musí to být pod hlavičkou DJV a s logem iniciativy. Způsob, jakým výuku pojme, ale záleží na něm. DJV nastavuje pouze základní pravidla.

5285 LernOrtNatur Rundlogo CMYK1

Kolik lektorů a „mobilních učeben“ je v celém Německu do iniciativy zapojeno?
Poslední průzkum jsme provedli za rok 2017, kdy jsme měli k dispozici 300 mobilních vozů a 7000 lektorů a dobrovolníků pracujících pro Lernort Natur při různých příležitostech.

Lektoři jsou zaměstnanci DJV?
Ne, Lernort Natur je založena na dobrovolnosti. Všichni lektoři jsou dobrovolníci, nedostávají žádný plat.

Kdo vše financuje – lektory, vozy a pomůcky, které pro výuku používáte?
Zdroje jsou různé. Iniciativa Lernort Natur je součástí zemských mysliveckých svazů, které jsou financovány, stejně jako celý DJV, z členských příspěvků. Část příspěvků slouží k zaplacení aktivit organizace, takže i k podpoře Lernort Natur. Hodně peněz věnují i sami lektoři. Na množství projektů jsme získali také sponzory, například na vozy, školy a školky v přírodě nebo vybavení. Stále více grantů čerpáme od ministerstev a místních úřadů, které nás mohou podpořit v rámci velkých projektů.

Jaké jsou roční finanční náklady spojené s Lernort Natur?
Celkové náklady se těžko odhadují, máme víc než 500 regionálních organizací, 15 zemských poboček a centrálu při DJV. V roce 2017 bylo jen do materiálů a vybavení Lernort Natur investováno mysliveckými svazy, spolky i jednotlivci přibližně 410 000 eur. Objem investovaných prostředků každoročně stoupá.

Proškoluje DJV lektory?
Ano, v rámci našeho programu pořádáme asi 30 seminářů za rok. Lektory učíme obecné základy pedagogiky, lesnickou pedagogiku, komunikaci, vztahy s veřejností, první pomoc, pedagogiku pro osoby se zvláštními potřebami a mnoho dalšího. Nabízíme také získání certifikátu proškoleného lektora.

Lektoři jsou nejen zváni do základních a mateřských škol, ale objíždějí i výstavy, veletrhy a podobné akce…
Ano, věnují se všem těmto aktivitám. Nabízejí lekce ve školách a mateřských školách, nebo zvou děti na výuku v přírodě a připraví lekci třeba v lese. Naše vozy a výukový materiál jsou pravidelně k vidění na veletrzích a dalších veřejných akcích. Velká prezentace iniciativy se každý rok v lednu koná na „Mezinárodním zeleném týdnu“ v Berlíně a na vzdělávacím veletrhu Didacta vždy v únoru v Hannoveru.

Kolik dětí za rok oslovíte?
V loňském roce jsme s našimi programy oslovili odhadem 800 000 osob. V mateřských a základních školách to bylo 167 400 dětí, dospělí a rodiny představovali 108 000 oslovených a dalších 472 000 osob byli návštěvníci různých veletrhů.

Platí si školy program Lernort Natur?
Většinou je to zdarma, ale lektoři mohou požadovat příspěvek od škol nebo veřejnosti na pokrytí nákladů na cestovné a vybavení.

Jak dlouho trvá výukový program?
To záleží na místě, kde se koná. Výuka může být v rozsahu jedné nebo více učebních hodin. Možností jsou ale také projektové týdny nebo výuka venku v přírodě. Mezi lektory myslivci, školami a místními úřady se vytvořilo množství výborných kontaktů, takže někteří myslivci spolupracují se školami dlouhodobě a nabízejí kvalifikované lekce po celý školní rok. Velmi populárními se stávají dětské tábory.

Co všechno s dětmi ve výukových programech podnikáte? Jde především o ukázky exponátů, které vozíte s sebou, nebo spíše o aktivity v terénu – procházky v lese, hry a podobně?
Možné je všechno. Dobrovolníkům doporučujeme, aby si zvolili způsob, který jim nejvíce vyhovuje. Každý region má svou individuální nabídku. Často se pracuje s exponáty, ale většinou následují i venkovní aktivity, abychom dostáli principu vzít mladé lidi ven, aby se učili srdcem, rukama a hlavou. Při venkovních aktivitách používáme nástroje lesnické pedagogiky.

Máte kromě mobilních vozů i nějaká stálá zařízení, kam je možné zvát návštěvníky?
Ano, na některých místech taková zařízení vznikla. Jen například v Severním Porýní Vestfálsku jde o zážitkovou lesní školu v Bochumi, zážitkové muzeum Lernort Natur v Monschau či o statek v Hardehausenu u Warburgu, kde mají návštěvníci možnost seznámit se s mnoha aktivitami Lernort Natur.

Iniciativa získala dvakrát cenu UNESCO. Můžete přiblížit, za co přesně jste byli oceněni?
Cena nám byla udělena během „Desetiletí vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ dvakrát – v letech 2005 a 2014. Jako myslivci hospodaříme s přírodními zdroji na základě principu udržitelnosti, stejně jako lesníci, kteří tento přístup vytvořili již před třemi stovkami let. Porota Organizace spojených národů uznala, že Lernort Natur není jen mysliveckou aktivitou, ale že ukázala, jak přírodní pedagogika pokrývá i sociální, ekonomické a kulturní požadavky. Přivádí lidi do přírody, aby ji poznali, věnovali se praktické týmové práci, učí je, jak zacházet s přírodními materiály, jak získávat zdroje potravy a připravovat z nich jídlo, jak ho hospodárně využívat a mnoho dalšího. Byli jsme také oceněni za náš seminární program a za materiály, které vytváříme pro školy, učitele a naše dobrovolníky.
Děkuji za rozhovor.
Martina Nentvichová
Více informací najdete na www.jagdverband.de/lernort-natur.
Foto Ralf Pütz

Článek vyšel ve Světě myslivosti č. 11/2018

 

Musíme jít za lidmi!

Nemám ponětí, jak se v Německu před 27 lety zrodil nápad Přírodních učeben na kolech, ale jsem přesvědčen, že to je geniální nápad. Nečekat, až lidé, kterým potřebujeme něco sdělit, přijdou k nám a my jim to budeme moci říct, ale jít rovnou za nimi! Jak jednoduché! A jak inspirativní!
Když jsem se o projektu Lernort Natur a možnosti přenosu třeba jen části know how německých kolegů do našich podmínek bavil před přibližně deseti lety s tehdejším jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty, se zájmem mě vyslechl a poté, co jsem skončil, konstatoval, že je to sice pěkné, ale stálo by to hodně peněz. Tečka. Komu jinému jsem ale měl o dané věci říci než kormidelníkovi naší největší myslivecké organizace?
Něco podobného, co v Německu úspěšně organizovaně funguje téměř tři desítky let, dělají u nás roky „na koleně“, na vlastní pěst, v rozličných podobách, ale bez jednotné metodiky a koordinace různé subjekty – od jednotlivců přes myslivecké spolky, soukromé uživatele honiteb až po okresní myslivecké spolky. Není to škoda? Nezasluhovalo by to jiný přístup?
Práce, o které je řeč, je velice náročná. Na čas a peníze, na trpělivost těch, kteří se jí rozhodnou věnovat. Celkově. Je to běh na dlouhou trať. Ale nikdo ji za nás myslivce neudělá. Musíme sami. Když se do toho nedáme, podmínky pro myslivost budou stále složitější.
David Vaca

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.