Přihlásit

ČMMJ: Míří Evropská komise přes mokřady k plošnému zákazu olova?

Od roku 2015 Evropská komise (Komise) připravuje návrh zákazu používání olověného střeliva na mokřadech. Důvodem je snaha zamezit vnášení olova do přírody. V loňském roce Komise představila první návrh, ten však byl předmětem kritiky šesti členských států včetně České republiky. Komise návrh přepracovala a předložila letos nový. Revidovaný návrh je dle názoru ČMMJ stále velmi nejednoznačný.

Doporučený Ilustrační fotografie Pixabay Ilustrační fotografie Pixabay

Českomoravská myslivecká jednota v tiskovém prohlášení kritizuje několik nedostatků:
Není vymezená minimální velikost mokřadů
Definice toho, co je považováno za mokřad, je klíčovým faktorem při určování proveditelnosti a vymahatelnosti navrhovaného omezení. Každá viditelná voda může být definovaná jako mokřad. Pro střelce může být problematické v praxi posoudit, zda je oblast mokřadem nebo ne.

Vymezení ochranného pásma směřuje k úplnému zákazu olověného střeliva
Komise oproti původnímu návrhu snížila velikost ochranných pásem ze 400 m na 300 m. Toto omezení přesahuje původní návrh a doporučení Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Při zařazení ochranných pásem a užívání ramsarské definice mokřadů je znemožněno užívat olověné střelivo do brokovnic na více než 25 % České republiky. V podstatě se jedná o plošný zákaz olova.

Návrh neřeší užívání olova na střelnicích
Komise nebere v úvahu, že téměř každá broková střelnice v EU je v okruhu 300 metrů od vody. Například na střelnici v Tachově by skončila střelba olověným střelivem do brokovnic, protože se nachází v blízkosti dvou rybníků.

Není známo, kolik myslivců bude nařízením postiženo, kolik brokovnic je třeba upravit či vyměnit
Myslivci, kteří nemají vhodnou brokovnici k užívání alternativ k olověnému střelivu, budou nuceni si koupit novou zbraň. Komise uvádí, že „náklady na navrhované omezení by nesli především lovci a že zvýšení nákladů pro lovce by bylo přiměřené“. Náklady pro myslivce však nejsou vyčísleny s ohledem na nové podmínky návrhu Komise. Nařízení vykazuje známky absence posouzení všech rizik a postrádá socioekonomickou analýzu.

Není jasně definovaný výklad „držení“ olověného střeliva
Návrh Komise doporučuje zakázat „držení“ olověného střeliva při střelbě přes mokřady. Většina lovců při lovu drobné zvěře přes mokřady s brokovnicí běžně přechází a podle tohoto nařízení by tak porušovali zákon. V praxi by to znamenalo rozšíření zákazu daleko mimo mokřady, a to bez důvodu či ohledu na proporcionalitu. Navrhované omezení držení by mělo být vykládáno jako „držení“ během lovu a v rámci sportovní střelby.

Návrh má mezery i z hlediska používání olověného střeliva ve zbraních policie a armády
Návrh omezuje užívání olova v blízkosti vody včetně městských oblastí bez ohledu na velikost.

Nedojde-li ke změně návrhu Komise, je možné, že toto nařízení zabrání policejnímu a vojenskému použití olověného střeliva do 300 m od vody.

ČMMJ s navrhovaným nařízením nesouhlasí. Žádá zástupce České republiky a MŽP, aby nedopustili přijetí tohoto nepromyšleného a nekoncepčního návrhu.
V Česku je zákaz olova na mokřadech zaveden již od roku 2011 a ČMMJ ho uznává. Avšak nový návrh Komise svojí špatnou definicí a obsahem přesahuje daleko za hranice mokřadů.
Stanovisko ČMMJ plně podporuje bezpečnostní organizace Liga Libe hájící práva 300 000 českých držitelů zbraní a Slovenská poľovnická komora sdružující 60 000 slovenských myslivců.

Ramsarská definice:

Mokřadem jsou území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek. Dohlíží na uplatňování průlomové legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.

Podle tiskového prohlášení Českomoravské myslivecké jednoty a Ligy Libe, 28. 1. 2020, redakce

 

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.