Přihlásit

Agrární komora souhlasí se zaměřením novely zákona o myslivosti na redukci škod

Agrární komora (AK) vítá návrh novely zákona o myslivosti a její zaměření na redukci škod působených zvěří. Podle názoru AK navrhuje novela řešit situaci ekonomicky úspornějším a administrativně proveditelnějším způsobem se zřetelem na zjednodušení a elektronizaci systému komunikace uživatele honitby s držitelem honitby a orgány státní správy. Jednání Myslivecké komise Agrární komory ČR k tématu novely zákona o myslivosti proběhlo v minulém týdnu (16. 1. 2020).

Doporučený Ilustrační fotografie Pixabay Ilustrační fotografie Pixabay

Zajímavé informace ze světa myslivosti najdete také v našem časopise. Jak si objednat předplatné, zjistíte zde.

AK bude požadovat prodloužení lhůty pro uplatnění nároku na náhradu škod způsobených zvěří na zemědělských pozemcích a plodinách. AK bude také požadovat možnost stanovení minimálních stavů pro divoká prasata a následné plánování jejich lovu i v polních honitbách, a to bez stanovení potřebné výměry lesa. S ohledem na situaci vnímá AK účelové zaměření novely výhradně na téma redukce škod zvěří. Respektuje také, že pokud by se otevřela záležitost tvorby honiteb, nedošlo by ke snížení škod.

AK: Novela ruší omezení a zavádí efektivnější způsoby hospodaření se zvěří
Novela připravená ministerstvem zemědělství (MZe) rozeslaná do vnějšího připomínkového řízení předpokládá zavedení evidence škod zvěří, které poslouží jako podklad pro sestavení plánu lovu zvěře. Novela zákona nově ruší řadu zákazů či omezení v lovu, jako je například zákaz používání noktovizorů nebo zákaz lovu v noci. Dále se rozšiřuje možnost lovu zvěře na společném lovu.
MZe ustupuje touto novelou od jednorázového sčítání zvěře, normovaných stavů zvěře, zavádí efektivní a transparentní způsob kontroly provedeného lovu zvěře za použití fotodokumentace a ruší povinnost předkládat tzv. markanty. Hlavním zájmem je snížit škody zvěří v zemědělství a lesním hospodářství, umožnit obnovu kalamitních ploch, a to méně nákladným způsobem a proveditelnější cestou.
Podle tiskové zprávy Myslivecké komise Agrární komory ČR, 23. 1. 2020, redakce

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.