Přihlásit

Německo: Pouze pasivní vítání vlka nestačí, musí se urychleně jednat

Uskupení fórum příroda vyzývá k aktivnímu hospodaření s vlky v Německu. Představilo proto plán managementu vlka v praxi. Po regulaci vlčí populace volá Německý myslivecký a zemědělský svaz.

Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz Ilustrační fotografie Jaroslav Vogeltanz

Počet vlků v Německu exponenciálně roste, což má významné důsledky pro venkovské oblasti, uživatele půdy a především pastevectví. Škody nadále stoupají, přirozené pastviny jsou v ohrožení. „Vítat vlka samo o sobě nestačí, vznikla naléhavá potřeba jednat na politické úrovni,“ zdůrazňuje Max Freiherr von Elverfeldt, předseda Uskupení fórum příroda (AFN).
„Je šokující, že konference ministrů životního prostředí nedosáhla žádného pokroku. Po letech diskusí o šíření populace vlků byla zřízena pouze ‚federální pracovní skupina.‘ Očekáváme, že spolkový kancléř učiní rychlé rozhodnutí, které podle našeho názoru může spočívat pouze v tom, že se nastoupí na cestu k aktivnímu managementu vlka,“ říká Elverfeldt. AFN předložila návrh, jak prakticky s vlkem hospodařit. Elverfeldt představil také iniciativu AFN „Vlk zůstává vlkem.“

Zemědělci nepovažují náhrady škod ani ploty za dostatečné opatření
Bernhard Krüsken, generální tajemník Německého zemědělského svazu, považuje za nerealistické oplotit všechny pastviny, zejména proto, že neexistují žádné ploty odolné proti vlkům. „Venkovská oblast se nemůže stát plně vybavenou ‚bezpečnostní místností‘,“ říká Krüsken a dodává: „Konflikt mezi vlkem a pasoucími se zvířaty nelze vyřešit pomocí šekové knížky. Management vlka by neměl být založen pouze na náhradách za ochranu stád a potrhané ovce. V hustě obydlených oblastech nebo oblastech s intenzivním pastvectvím není pro vlka prostor.“ V současné době diskutovaná adaptace spolkového zákona o ochraně přírody na právo EU je nutná, ale bude třeba také regulaovat vlčí populaci.

Myslivci žádají začlenění vlka mezi lovnou zvěř
Dr. Dirk-Henner Wellershoff, člen rady Německého mysliveckého svazu, zdůraznil, že rychlý nárůst vlčí populace vede ke konfliktům v ochraně druhů. Vlk za tři roky zlikvidoval nejstarší výskyt muflonů v Německu (Göhrde). „Pokud jde o regulaci vlků, musí být myslivci prvními, s kým se bude jednat. Povolání ozbrojených speciálních sil bez místních znalostí může selhat,“ prohlásil Wellershoff a vyzývá k zahrnutí vlka mezi lovnou zvěř.

Uskupení fórum příroda je koalice devíti zastřešujících organizací, které si stanovily za cíl prosazování zájmů venkovských oblastí. Sdružené asociace vlastníků a uživatelů pozemků AFN – zemědělci, vlastníci lesů, zahradníci, vinaři, majitelé půdy, myslivecká sdružení, jezdci a rybáři – jsou přesvědčeni, že pouze prostřednictvím udržitelného využívání přírody může být zachována stávající kulturní krajina s rozmanitostí druhů a biotopů.
Podle jagdverband.de, 20. 5. 2019, redakce

Poslední změna: 21. květen 2019

(0 hlasů)

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.