Logo
Vytisknout tuto stránku

Rada Policie ČR jak minimalizovat škody způsobené při střetu se zvěří (prostejov.eu)

Střetům se zvěří se úplně zabránit zřejmě nikdy nepodaří. Přesto jsou opatření, která mohou toto riziko zmenšit, případně zmírnit následky jak na majetku, tak především na zdraví osob.

Například respektovat dopravní značky „Pozor zvěř!“. Pochopitelně takto nejsou označena všechna místa, kde může zvěř do silnice vběhnout. Zejména v lesních úsecích, či v místech se vzrostlými zemědělskými plodinami kolem vozovky bychom měli automaticky snížit rychlost jízdy, být pozorní, předvídat. V případě, že uvidíme zvěř v blízkosti silnice, přepnout z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechat přejít. Pokud nám přes cestu zvíře přeběhne, vždy počítejme s tím, že dosud nepřeběhla všechna zvířata a na komunikaci mohou vběhnout další kusy. Chráníme tím samotnou zvěř, ale také svoje vozidlo a hlavně svoje zdraví.

All Rights Reserved | SvetMyslivosti.cz | Lesnická práce s.r.o.