Přihlásit

Pomůžou stopy ve sněhu i fotopasti. Myslivci sčítají zvěř (Havlíčkobrodský deník)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

První kolo sčítání mají myslivci za sebou, další je čeká 2. března.
Vysočina – Kolik po Vysočině běhá jelenů, muflonů, bažantů, tchořů či tetřívků? A kolik například toulavých koček bylo za poslední rok odstřeleno? Na to odpoví každoroční a ze zákona povinné sčítání zvěře, se kterým teď mají myslivci plné ruce práce. První kolo sčítání se uskutečnilo v sobotu 2. února, další se chystá na 2. března.
„Letošní zima sčítání přeje. Přítomnost sněhu totiž zvyšuje přesnost pořizovaných statistik,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.
„Když máme přehled o počtu jednotlivých druhů, myslivci mohou situaci přizpůsobovat intenzitu lovu, aby počty odpovídaly zákonným limitům,“ doplnil Hyský.
Z dostupných statistik pro Kraj Vysočina je díky sčítání v posledních letech zřejmé, že stavy lišek se téměř nemění, vždy vyjde číslo okolo 6,5 tisíce zvířat. Stejně tak kun je pořád zhruba 7,5 tisíce. Jednoznačně se daří populaci vrány obecné a bobra evropského – bobrů loni myslivci napočítali o 70 jedinců víc než v roce předtím, celkem jich bylo 307. A bude zajímavé sledovat, zda se v nové statistice, která bude zveřejněna v dubnu, opět objeví například mimořádně vzácný pták tetřívek obecný, který byl loni myslivci spatřen pouze jeden jedinec. Ochránci přírody uvádějí, že by se měl tento druh vyskytovat v lokalitě na Telčsku.
O rok dřív krajské statistiky sčítání zvěře uváděly čtyři tetřívky.

DROBNÉ ZVĚŘE UBÝVÁ

To výrů velkých by po vysočinských luzích a hájích měla houkat víc než tisícovka.
A jelenů bylo loni nasčítáno celkem 172 kusů.
„Obecně platí, že stoupají stavy spárkaté zvěře s výjimkou srnčí, která se drží na podobných číslech. Naopak jsou poměrně nízké stavy drobné zvěře, která je čím dál vzácnější, myslím tím zajíce, bažanty, koroptve,“ uvedl myslivec z vesnice u Náměště a předseda Okresního mysliveckého spolku Třebíč Tomáš Sedláček.

VYRAZIL DO HONITBY S DĚTMI

I on se zapojil do sčítání v sobotu 2. února. Jak taková akce vypadá? A jak se vůbec dojde k závěrečným počtům?
„Jde o kombinaci několika způsobů a ve finále je odhad. Vychází se z pobytových stop zvěře třeba u krmelců, z pozorování na čekaných a dnes se hodně využívají fotopasti, což je technika, která před dvaceti lety neexistovala.
Když se dá fotopast ke krmelci, ví se, kolik zvěře přichází,“ vysvětlil Sedláček.
„Když jenom honitbu projdete v rojnici, stejně všechnu zvěř nevyženete. Navíc ji stresujete, což není v zimě dobré,“ doplnil.


V sobotu 2. února vyrazil do terénu se svými dětmi.
„Šli jsme odpoledne přikrmovat zvěř, obešli jsme několik krmelců i koroptvích bud, takže jsme nějakou zvěř rovnou nasčítali. A další informace jsme stáhli z fotopastí.
Večer jsme měli schůzi, kde jsem mysliveckému hospodáři naše poznatky nahlásil,“ popsal svůj „sčítací den“ Sedláček.
Na schůzi se sešlo jedenáct členů místního mysliveckého spolku. „Hospodář pak po druhém březnovém kole sesumíruje čísla ode všech a postoupí je výš. Naše honitba má asi sedm set hektarů a zahrnuje katastry dvou obcí, Okarec a Třesov. Máme převážně pole, lesíky jsou u nás jen malé,“ popsal myslivec Tomáš Sedláček.
U Okarce a Třesova převládá srnčí zvěř. Černá zvěř se tam v době sčítání prakticky nevyskytovala. Spíš se objevovali zajíci, bažanti, koroptve.

Hana Jakubcová

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.