Přihlásit

Největším problémem české myslivosti je úbytek členů (Týdeník Bruntálský region)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

PŘEDSEDA OKRESNÍHO MYSLIVECKÉHO SPOLKU BRUNTÁL JAROSLAV MADER V ROZHOVORU ŘEKL DENÍKU:

„Chceme myslivost a myslivce dostat do povědomí veřejnosti v příznivějším světle,“řekl předseda Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslav Madere.

S myslivostí a mysliveckými tradicemi se lidé v našem okrese mají příležitost seznámit třeba na podzimních svatohubertských mších, mysliveckých zábavách, zvěřinových hodech a dalších akcích. Nyní přišli myslivci s dalším nápadem, jak se veřejnosti představit, chystají reprezentační ples Okresního mysliveckého spolku. Uskuteční se v Bruntále v sobotu 12. ledna. O chystaném plese a práci myslivců jsme si povídali s předsedou Okresního mysliveckého spolku Bruntál Jaroslavem Maderem.

* Co vás přimělo k uspořádání mysliveckého plesu?

Je to především snaha prezentovat se mezi nemysliveckou veřejností, která toho o nás moc neví, a když, tak díky sdělovacím prostředkům je pověst myslivců deformována a jejich poslání a důležitost pro ochranu naší přírody a zvěře je značně zkreslena. Chceme myslivost a myslivce dostat do povědomí naší veřejnosti ve zcela jiném, příznivějším světle.

* S čím se myslivci na plese veřejnosti představí, jaký bude program?

Chtěli bychom, aby se ples opravdu podobal plesu mysliveckému, ať již výzdobou, kulturními vložkami, ukázkou mysliveckých tradic i bohatou mysliveckou tombolou!

* Myslivecké akce jsou veřejností vyhledávané také kvůli možnosti ochutnat zvěřinové speciality a jídla ze zvěřiny. Jak to bude na plese?

Myslivecký ples si bez zvěřinových jídel snad ani nejde představit. Každý účastník si určitě přijde na své. V ceně vstupného je i poukázka na zvěřinovou večeři a dále si gurmáni mohou zakoupit vstupenku na zvěřinový raut. Na jídelníčku bude zvěřina z daňčí, jelení a černé zvěře.

* Bude poznat i na tombole, že jde o myslivecký ples?

Již při vstupu do sálu poznají návštěvníci na vystavené tombole, že jsou na mysliveckém plese. Kromě velmi hodnotných cen nebudou chybět bažanti, zajíci, jelení, daňčí, mufloní a srnčí zvěř a také divoká prasata. Chceme i v bohaté tombole především prezentovat naši přírodu a myslivost.

* Kde zájemci seženou vstupenky?

Vstupenky jsou již v předprodeji na sekretariátu OMS Bruntál v Sadové ulici, ale je možno si zabezpečit rezervaci i telefonicky na čísle 724 727 689, případně na našich webových stránkách myslivost.cz/omsbruntal, kde každý zájemce najde aktualizovaný plánek stolové úpravy s dosud volnými místy. Cena vstupenky včetně místenky a večeře je 250 korun. V případě nevyprodání vstupenek v předprodeji bude možné je zakoupit také v den konání plesu přímo ve Společenském domě do doby zahájení, to je do 19.30 hodin.

* Kalendářní rok nám začíná. Ten myslivecký rok se prý počítá od března do března. Můžete však přesto už nyní zhodnotit, co se povedlo a s čím se myslivci a myslivecké dění v okrese nejvíc potýká?

Daří se nám poměrně úspěšně propagovat myslivost hlavně mezi dětmi a mládeží a tím i potažmo také mezi jejich rodiči. Uskutečnili jsme několik velmi zajímavých akcí s cílem seznamovat děti s přírodou a s její ochranou, s ekologií a s myslivostí. Za velmi pozitivní považujeme v této oblasti vzájemnou spolupráci s Lesy České republiky, Lesní správou Bruntál.

* Co je podle vás největším problémem české myslivosti?

Největším problémem v naší myslivosti, a to nejen v našem okrese, je každoroční úbytek naší členské základny a její nepříznivý mediální obraz ve sdělovacích prostředcích. Cílem našeho reprezentačního plesu je i zlepšit náhled veřejnosti na celkové dění u nás myslivců.

* Před více než rokem se v sídle Okresního mysliveckého spolku v Bruntále otevřela výuková místnost, kde pořádáte přednášky pro děti, pro školy a třeba i pro seniory. Jaký je zájem?

Zájem o tuto činnost je vskutku veliký. Učebnu již navštívilo více jak sedm set dětí z bruntálských škol i škol v okolí Bruntálu. Zajímavé přednášky si vyslechli i účastníci univerzity třetího věku a jejich ohlas byl pro nás velmi povzbuzující. Je to i díky velmi obětavé a renomované přednášející inženýrce Hynštové.

* Nastupuje zima, což je pro myslivce období nejintenzivnější péče o zvěř, kdy ji přikrmují v krmelcích. Může v tomto nějak pomoci veřejnost?

V tomto pro zvěř velmi náročném období může být veřejnost velmi prospěšná tím, že jí dopřeje v lesích maximální klid, který je tolik potřebný pro to, aby neustálým stresováním a vyrušováním na jejich stanovištích neztrácela tolik potřebnou energii pro překonání nepříznivých zimních klimatických podmínek.

* I v zimě se do přírody vydává spousta lidí na procházky, za sportem nebo venčit psy. Jak moc trpí zvěř rostoucím civilizačním tlakem a jak by se měli lidé v lese správně chovat?

Především by se měli pohybovat pouze po komunikacích a nikoliv mimo ně v lesních porostech. Dodržovat maximální klid, nerušit jízdou motorovými vozidly a nenechat probíhat své čtyřnohé miláčky volně po lese a zabránit jim v pronásledování zvěře. Velkým nešvarem v posledních letech je zneklidňování zvěře motocykly a čtyřkolkami, kterých i přes zákaz vjezdu bývá v lesích velmi mnoho. Klid a správná potrava je nejlepším předpokladem pro zdárné přežití zvěře i v nepříznivých klimatických podmínkách.

Vizitka

Okresní myslivecký spolek (OMS) Bruntál Sadová ulice 2, tel.: 724 727 689, www.myslivost. cz/omsbruntal – registruje myslivce v okrese, členy Českomoravské myslivecké jednoty – organizuje činnost v okrese, zkoušky mysliveckých psů, střelecké soutěže, kulturní a další akce – pořádá myslivecké kurzy, kurzy mysliveckých hospodářů a další vzdělávací přednášky – školám nabízí přednášky o přírodě a myslivosti ve vlastní výukové místnosti

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.