Přihlásit

Jak velká populace vlků je únosná v naší krajině (ČRo Radiožurnál)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Myslivci chtějí od státu, aby určil v jakých oblastech a počtech je únosné, aby se v české přírodě vyskytovali vlci. Podle nich je střílení vlků až poslední možností regulace, ale je třeba, aby ministerstvo životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny jasně stanovily počty vlků, které jsou v Česku únosné. U telefonu je Miloš Fischer, pověřený funkcí jednatele Českomoravské myslivecké jednoty. Dobrý večer.

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
Dobrý večer. Myslivosti zdar.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
A koordinátor kampaně na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA Miroslav Kutal. Dobrý večer.

Miroslav KUTAL, koordinátor kampaně na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA
--------------------
Dobrý večer.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Fischere, co vás vede k takovému požadavku? V čem vidíte problém s návratem vlků do české krajiny?

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
My vidíme problém hlavně v tom, že si to srovnáváme s těmi ostatními druhy a vidíme, jak ten vývoj a ta plná ochrana vyúsťuje v to, že stavy nekontrolovatelně narostou a potom zákonitě nastávají problémy. Takhle to bylo třeba s kormoránem. Dneska už je situace u kormorána taková, že prakticky stát za něj vyplácí zástřelné a ta regulace stejně je svým výsledkem pofidérní. Podobná situace je s bobrem.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrá, promiňte, zůstaňme u vlků. V čem vidíte zatím problém momentálně, jaké škody třeba páchají.

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
Především jsou to teď škody na hospodářských zvířatech, protože ty hradí stát a tam je to vidět nejlépe, i meziroční nárůst škod. Škody se každoročně zvyšují na trojnásobek a v souvislosti i s tím, jak roste populace vlků, tak samozřejmě tyhle problémy budou do budoucna narůstat. My jako myslivci to samozřejmě vidíme ještě na zvěři, protože vlci se říká, že loví nejdříve ty slabé a nemocné. Vůbec to není pravda. Navíc vlk strhne jeden kus, trochu se nažere a už se k němu nikdy nevrátí. A další, co je pro nás podstatné, tak naprosto zlikvidovali chov muflonů u nás. Nejlepší na světě mimochodem, takže genetika je nenávratně ztracená a tohle je to, co zatím to malé množství vlků způsobuje.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobře. Pane Kutale, jak to vidíte vy? Je žádoucí, aby se vlci vraceli do volné přírody? Nebo je potřeba to nějak regulovat?

Miroslav KUTAL, koordinátor kampaně na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA
--------------------
Já myslím, že to je žádoucí pro naší přírodu, je to poměrně prospěšné. Nelze určitě srovnávat populační vývoj kormorána, bobrů, jakožto hlodavců, s velkými šelmami. Tam nehrozí to, že by nějak nekontrolovaně narůstaly stavy vlků a dalších šelem a vyúsťovalo to v nějaké obrovské problémy. Samozřejmě populace šelem se rozrůstá, ale není pravda, že škody vzrostly třikrát v meziročním srovnání. To je, bohužel, nepravda, mezi roky 2016 - 17 se škody naopak snížily. Přestože populace vlků se zdvojnásobila, takže pan Fischer tady bohužel říká nepravdivé informace a nejde ani tak o celkové počty vlků, ale o množství konfliktů, a na to se musíme zaměřit a ty se musíme snažit eliminovat.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Fischere, jakou představu o regulaci vlků tedy máte? Kdyby to záleželo jen na vás, jaké oblasti byste jim vymezili nebo jako byste navrhovali tu úpravu?

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
Já jenom ještě se musím ohradit, protože když se podívám na čísla, jaké škody byly uhrazeny za vlky, jsou to údaje z ministerstva životního prostředí a tam to jednoznačně vidím, že opravdu to skáče na trojnásobek.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobrá a moje otázka?

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
Co se týká těch vlků, tak my tu představu máme takovou, že by měly být stanoveny zóny, kde ten vlk žádoucí opravdu bude a bude tam požívat plné ochrany a zároveň to zajistí, že populace vlka bude poměrně stabilní. Další prostor by měl být v režimu takovém, že vlk by měl být regulován a právě hlavně problematičtí jedinci, protože dnes se setkáváme s tím, že se mění chování vlků, vlci se přestávají bát lidí, ztrácejí plachost, a zároveň na těch místech, kde se intenzivně chovají zejména ovce, tak tam ten problém by měl být řešen ...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Myslím, že to je srozumitelné. Dobře. Pane Kutale, jak je to podle vašich poznatků s pohybem vlků v obydlených oblastech?

Miroslav KUTAL, koordinátor kampaně na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA
--------------------
Tak, v podstatě tady neexistují žádné důkazy o tom, že by se vlci nějak opakovaně pohybovali v obydlených oblastech. Pokud mluvíme o Broumovsku, tam je nižší hustota obyvatelstva než třeba v Beskydech, kde ten výskyt vlků monitorujeme nebo evidujeme už dlouhodobě od 90. let a není znám zatím takový případ, že by nějaká smečka nebo nějaký vlk opakovaně navštěvoval obydlené oblasti. Tam samozřejmě se může stát to, že v kulturní krajině vlk prochází i v okolí vesnic, prochází v okolí obydlí, obzvlášť během noci, ale to není nic neobvyklého. Tak se chovají všechna divoká zvířata, srnci, jeleni, lišky, kdo si nezavře na noc slepice, tak kuna mu taky vyplení kurník. Takže nedochází k ničemu, co by nebylo běžné a vidíme to všude v Evropě, v Německu, v Polsku. Vlci zkrátka jsou schopni se přizpůsobit i té naší kulturní krajině a zatím neevidujeme případ, že by vlci ztráceli plachost a způsobovali nějaké výrazné ohrožení pro lidi nebo pro domácí zvířata, pokud jsou dostatečná preventivní opatření.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Pane Fischere, kdyby se tedy vlk v obydlené oblasti opravdu vyskytl, jak jste o tom mluvili na tiskové konferenci, jak byste ho tam chtěli odstřelit, asi by to bylo dost problematické, ne?

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
My mluvíme o tom, aby stát na to byl připraven. Protože to, co nás znepokojuje, tak je to, že neexistuje vůbec ani náznak toho, že by bylo do budoucna jakékoliv řešení. Já musím říct, že my jako myslivci ty vlky střílet nechceme. My bysme nejradši byli, kdyby od nich byl pokoj, ale bohužel vidíme i ty problémy třeba právě v sousedním Německu, a u nás se o tom nemluví, u nás se to ani neukazuje...

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
Dobře, takže jste chtěli otevřít diskusi, promiňte, abychom stihli ještě jedno téma. Nebo jednu otázku. Vy jste dnes na tiskové konferenci vyslovili podezření, že se do přírody dostávají vlci ze soukromých chovů. Co vás k té domněnce vede?

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------

To není domněnka. My jsme to jako domněnku měli, požadovali jsme na Agentuře ochrany přírody a krajiny, která zpracovávala plán péče o vlka to, aby tohle bylo bráno v potaz a bylo to v pélánu péče zahrnuto, aby byla opravdu vedená evidence chovů tak, jak má být podle zákona. Důkaz potom následně nám poskytla krkonošská vlčice, která se objevovala v médiích několikrát. Následně byla utracena.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To se tedy prokázalo. Pane Kutale, vy jste se setkali s něčím podobným?

Miroslav KUTAL, koordinátor kampaně na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA
--------------------
My nemůžeme vyloučit, že k nějakým soukromým chovům a nelegálním vypuštěním v naší krajině může dojít. Ale i to je poměrně okrajové a výsledky genetických analýz desítek vzorků z České republiky prokázaly, že všichni tito vlci se dají přiřadit k populacím buď celoevropské nebo karpatské populace vlka. Takže nějakému masivní intenzivní vypouštění vlků do volné přírody, to je zkrátka nesmysl. Nic takového se neděje.

Vladimír KROC, moderátor
--------------------
To byl za Hnutí DUHA Miroslav Kutal. Děkuju, na shledanou. Za Českomoravskou mysliveckou jednotu Miloš Fischer. Taky děkuju. Na shledanou.

Miroslav KUTAL, koordinátor kampaně na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA
--------------------
Na shledanou.

Miloš FISCHER, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty
--------------------
Na shledanou.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.