Přihlásit

Bobří populace v ČR (ČRo Plus)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Libor DVOŘÁK, moderátor
--------------------
A teď něco zvláštního. Cituji: "Stroj bobrový, jak známo, patří mezi nejvzácnější léky a hojivé prostředky proti mnohým nemocem, a my proto vlastnoručně v tomto nejmilostivějším listě 16. dubna tohoto roku v Kolíně na Sprévě jsme přikázali, aby se bobrů šetřilo a pokud možno jejich rozmnožování podporovalo." Tato slova napsal pruský král Bedřich roku 1706, a jde tedy zřejmě o historicky nejstarší zákon na ochranu bobra evropského. Ani tenhle dekret mu ale příliš nepomohl, myslím bobrovi. O 200 let později na starém kontinentu přežívalo sotva nějakých 1 200 exemplářů. Bobr naštěstí nevyhynul a díky přísným ochranným opatřením se vrátil do přírody, a to i do té české. Podle myslivců a rybářů se bobr dokonce přemnožil a páchá značné škody. Dnes na tiskové konferenci, která se týkala také vlků a vyder, vyzvali příslušné úřady, aby byl stanoven maximální stav těchto živočichů. Který by byl ještě únosný. Ve spojení jsme s naším dnešním posledním hostem paní Jitkou Uhlíkovou z Agentury ochrany přírody a krajiny. Dobrý podvečer.

Jitka UHLÍKOVÁ, Agentura ochrany přírody a krajiny
--------------------
Dobrý večer.

Libor DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Paní doktorko, pojďme si nejdřív připomenout, proč byl bobr v Čechách a na Moravě v 18. století vyhuben a jak se do Čech vrátil?

Jitka UHLÍKOVÁ, Agentura ochrany přírody a krajiny
--------------------
Bobr byl vyhuben pravděpodobně v polovině 18. století, a to z důvodu nadměrného lovu. Kdy tento živočich byl loven pro kvalitní kožešinu, chutné maso, pro to takzvané kastoreum, neboli bobří stroj, které bylo zmíněno na počátku a také byl v neposlední řadě loven kvůli problémům nebo škodám, které na místech, kde se vyskytoval, vznikaly.
--------------------
Odkud se k nám bobr vrací, to byla ta druhá část otázky, bobr se k nám začal vracet v 70. letech 20.století, kdy začalo na jižní Moravě vznikat trvalé bobří osídlení a bobři přicházeli po řece Moravě z Rakouska, kde byli vysazeni.

Libor DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Co dnes přispívá k jejich dalšímu šíření?

Jitka UHLÍKOVÁ, Agentura ochrany přírody a krajiny
--------------------
K šíření bobrů přispívá zejména jejich veliká přizpůsobivost. Dále na místech, kde se vyskytují, nebo která pro svá teritorium vyhledávají, tak nemají nějakého významného potravního nebo stanovištního konkurenta, dále se dá říci, že na našem území se nachází dostatek biotopů, neboli míst pro bobří osídlení, což také souvisí samozřejmě s jejich přizpůsobivostí, a dále zde není nějaký významný vliv predátorů na přítomné bobry.

Libor DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Máme odhad, jak velká je ta nová populace bobrů v České republice? A dá se, alespoň místy, mluvit o jejich přemnožení?

Jitka UHLÍKOVÁ, Agentura ochrany přírody a krajiny
--------------------
V roce 2015 byl učiněn hrubý odhad minimální velikosti naší bobří populace. Získali jsme číslo asi 6 tisíc jedinců, takže v současnosti můžeme říci, že máme rozhodně více než 6 tisíc bobrů na našem území. A co se týče toho přemnožení, ono je otázka, o jakém přemnožení mluvíme. Jestli je to přemnožení z biologického pohledu, anebo z jakéhosi společenského. Mluvíme-li o přemnožení z biologického pohledu, tak tam je nutné zmínit dvě věci. První je ta, že v okamžiku, kdy bobr se ještě nevyskytuje na celém území České republiky, tak regionálně nemůžeme mluvit o přemnožení a dále opět z čistě biologického pohledu u bobrů, teritoriálních zvířat, je to přemnožení obtížně představitelné, protože v bobří populaci fungují regulační mechanismy, které by právě měly přemnožení zabránit. A díky těmto mechanismům, kdy by se do té naší bobří populace nezasahovalo lovem, tak někdy v budoucnosti by se početnost bobří populace ustálila na nějaké hodnotě, která by právě odpovídala úživnosti území České republiky. A když mluvíme o tom druhém typu přemnožení, o tom společenském, tak to je situace, kdy společnost z důvodu vznikajících konfliktů nebo problémů vnímá druh jako přemnožený. A tady bych to právě viděla jako to regionální přemnožení, které vy uvádíte.

Libor DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Ještě jedna otázka. Prosím o stručnou odpověď. Jak se dá bránit škodám, které bobr působí v přírodě?

Jitka UHLÍKOVÁ, Agentura ochrany přírody a krajiny
--------------------
My jsme z toho důvodu připravili publikaci Průvodce soužití s bobrem, která je volně dostupná a je možné ji stáhnout z internetových stránek programu péče. Není možné úplně stručně a jednoduše říci, vždy záleží na typu problému, který bobr působí, tedy jestli dochází k okusu dřevin, nebo jestli dochází k zaplavování pozemku z důvodu stavby hrází, nebo zda bobří nory způsobují někde problém, a právě v návaznosti na ten typ škody se používá nějaké specifické opatření, aby škoda nevznikla, nebo se aspoň zmenšil její rozsah.

Libor DVOŘÁK, moderátor
--------------------
Říká paní Jitka Uhlíková. Děkujeme a také vám pěkný večer.

Jitka UHLÍKOVÁ, Agentura ochrany přírody a krajiny
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.