Přihlásit

Nedostatek vody trápí i zvěř. Myslivci se snaží pomoci zakládáním napajedel (regionzidlochovicko.cz)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

V zářijovém čísle Zpravodaje z loňského roku byl zveřejněn článek o aktivitách Mysliveckého spolku v souvislosti s nutností zakládání zásobníků vody a napajedel pro zvěř. Po roce nabízíme ohlédnutí za touto činností a její zhodnocení.

Pro připomenutí, zbudovali jsme tři napajedla, každé o objemu ca čtyři m3 . Napajedla jsou rozmístěna v honitbě s ohledem na spádovost zvěře a nejsušší lokality. Cílem bylo, aby v letních měsících (tento rok obzvláště chudých na srážkový úhrn) byly alespoň částečně uspokojeny potřeby zvěře z hlediska příjmu vody. Myslivecký spolek se o napajedla stará pravidelně, na jaře byla napajedla vyčištěna, původní voda vyměněna. Průběžně pak byla voda doplňována, ať již svépomocí (s využitím traktoru spolku s připojenou cisternou pro rozvoz vody o menším objemu), nebo dodavatelsky velkým traktorem s cisternou o objemu 8 m3 . Dodavatelsky řešené úsilí však klade nemalé nároky na financování takové činnosti.

Nepolevujeme rovněž v zásobení vodou do menších napáječek (již osvědčené rozříznuté pneumatiky), které se nacházejí především v lokalitě pod Hájkem. Další skupinou menších napajedel, ať už stávajících, nebo plánovaných, jsou betonová korýtka s instalovanými cca 20 litrovými zásobníky s vodou. Tyto si pak v letních měsících vyžadují pravidelné týdenní doplňování vody.

Správnost rozhodnutí vybudovat napajedla se nám potvrzuje při jejich kontrolách, kdy můžeme usuzovat na jejich využívání dle pobytových stop. Napajedla navštěvuje celé spektrum zvěře, počínaje zvěří srnčí, bažantí, zaječí a konče zpěvným ptactvem nebo škodnou (liška, jezevec, kuna). Napajedlem nepohrdnou obzvláště v ranních hodinách ani dravci. Díky napajedlům se nám z hlediska zaměření honitby na drobnou zvěř bohužel potvrdil i výskyt zvěře černé. Neboť jak praví stará myslivecké moudrost, „kde je zvěř černá, není zvěř drobná“. Výskytu divočáků částečně nahrává osetí větších ploch kukuřicí, kterou rádi využívají nejen jako zdroj potravy, ale také jako krytinu. Našim úkolem proto bude udržet populaci černé zvěře na absolutně minimální výši, neboť jak jsem již zmínil, naše honitba je tradičně honitbou s výskytem především zvěře drobné (bažant, zajíc, králík jen sporadicky) a tento směr hodláme zachovat i nadále. Budování dalších větších napajedel je pro náš spolek jedním z prioritních úkolů pro rok 2019, je však silně podmíněn dostatkem financí (jak bylo v minulém článku zmíněno, jedno napajedlo = ca 10.000 Kč + 50 brigádnických hodin). Bohužel v roce 2018 jsme museli zainvestovat většinu našeho rozpočtu do akutní opravy budovy dřevníku a budovy odchovny bažantů. Touto cestou chci poděkovat městu Židlochovice za částečnou finanční podporu činnosti našeho MS a vyjádřit přesvědčení, že si tuto podporu v úsilí o dobrou věc zasloužíme i v budoucích letech.

Petr Betáš, myslivecký spolek

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.