Přihlásit

Vzácný datel černý hnízdí na Chlumu i jinde v okrese (Boleslavský deník)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Mladoboleslavsko
Nezaměnitelné hlasové projevy i vytrvalé klování mohou zaslechnout návštěvníci přírodního parku Chlum u Mladé Boleslavi. Tamní les si totiž opět zvolil za své hnízdiště krasavec s červenou čepičkou, datel černý.
Tento kdysi hojný pták, jehož stavy později začaly v důsledku odlesňování a celkových změn v lesním hospodářství klesat, se začíná opět mátořit a jeho populace již naštěstí není bezprostředně ohrožena, ačkoliv i nadále patří mezi ty vzácnější opeřence. Jeho přítomnost je přitom v přírodě velmi potřebná.

Ne nadarmo se datel černý honosí přízviskem "lékař lesa". Živí se totiž dřevokaznými brouky a mravenci. Vloni byl ornitology z tohoto důvodu vyhlášen ptákem roku.
Dutiny, které svým ostrým zobákem do dřeva vytesá, také často slouží za hnízdo i dalším druhům ptactva, přítomnost datla tak prospívá i biodiverzitě v dané oblasti - v tomto případě Chlumu. "Dostatek vzrostlých a starých stromů na Chlumu skýtá datlovi ideální prostředí. Má tak dostatek potravy i prostoru ke dlabání dutin. Jeho výskyt byl ale zaznamenán i v dalších lesích na okrese Mladá Boleslav," uvedl boleslavský Odbor životního prostředí prostřednictvím mluvčí magistrátu Šárky Charouskové.
Pohled na datla se ale poštěstí málokomu. "Navzdory tomu, že největší jedinci měří téměř půl metru, jde o ptáky nenápadné a zahlédneme je spíše v letu. Prozradit je může i typické volání," řekla Milada Vrbová z Českého svazu ochránců přírody Klenice
.
Kromě datla je ale Chlum zajímavý i výskytem dalších unikátních druhů. "Jde o čápa černého, včelojeda lesního, který se jako jediný dravec živí hmyzem, nebo velmi vzácného luňáka červeného," řekla Milada Vrbová, která vzácné druhy na Mladoboleslavsku mapuje. Mezi další vzácné ptactvo Mladoboleslavska patří také sokol stěhovavý, na Jabkenicku lze dokonce zahlédnout orla mořského, který se v lokalitě poměrně dobře usadil.
Zato spousta dříve běžných druhů byla naprosto zdecimována, a to zejména nešetrným zemědělstvím. o je případ například čejky chocholaté nebo koroptve polní.
Kdokoliv při svých procházkách některého ze vzácných ptáků zahlédne a dokáže jej spolehlivě identifikovat, může svá pozorování zaznamenat do Faunistické databáze České společnosti ornitologické, dostupné online na avif.birds.cz. Každý tak může přispět k lepšímu monitorování českého ptactva, k odhadu jeho stavů, či k identifikaci jeho preferovaných hnízdišť.

ŠKŮDCŮ JE MNOHO
V souvislosti s výskytem datla černého se zároveň nabízí otázka, zda by za současného dlouhodobě panujícího sucha a s tím spojené vysoké aktivity kůrovce, mohl jakožto "lékař lesa" pomoci. Odbor životního prostředí je ovšem v tomto ohledu skeptický. Takový úkol je pro stále poměrně vzácného ptáka nad jeho síly. Datlové a další ptáci mohou podle jeho zprávy skutečně kůrovce za normálních okolností regulovat, nicméně kalamitu, jaká v současné době hrozí, odvrátit nedokážou.
"Sucho a špatné lesní hospodářství přispívají k enormnímu množení kůrovce, s nímž si bohužel neporadí ani jeho přirození predátoři," shrnuli odborníci z odboru.

***
Datel černý

VĚDĚCKÁ KLASIFIKACE  
Říše: živočichové  
Kmen: strunatci  
Podkmen: obratlovci 
Třída: ptáci  
Podtřída: letci  
Řád: šplhavci  
Čeleď: datlovití  
Rod: datel

POPIS  
Délka: 40 až 46 centimetrů  
Rozpětí křídel: 67 až 73 centimetrů  
Hmotnost: 250 až 370 gramů  
Je to největší evropský šplhavec. Je celý černý, s bělavým okem a zobákem. Samec má červené temeno, samice pouze červenou skvrnu v týlu. Na rozdíl od ostatních datlovitých létá přímo, nikoli ve vlnovkách.

VÝSKYT 
Žije napříč Evropou a Asií. K vidění je v pásu od Španělska až po Japonsko   V Čechách ho lze spatřit po celém území ve starých borových, smíšených a bukových lesích hlavně v pahorkatinách a horách. Někdy se objeví i v nížinách, pokud mu nabídnou vhodné prostředí.

POTRAVA  
Živí se hlavně ve dřevě žijícími brouky a mravenci, méně housenkami motýlů a měkkýši. Výjimečně se v jeho potravě objeví i semena a plody.


Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Naši partneři

VLS