Přihlásit

Jak dingové mění Austrálii (sciencemag.cz)

  • Kategorie: Zprávy z oboru myslivost

Když přítomnost vlků v národních parcích ovlivňuje tok řek, proč by dingo nemohl za velikost a tvar dun? Jistěže může.

V poušti na severozápadě Nového Jižního Walesu existuje od 19. stol. plot proti dingům (Dingo Fence). Na jedné jeho straně farmáři dingy hubili jako škodnou, protože divocí psi ohrožovali domácí zvířata. Šelmy zde jsou představovány liškami a divokými kočkami. Ty bez přítomnosti dingů prosperují a snižují početnost původních býložravých savců ("vakomyší" apod.). V důsledku toho je zase méně spásána vegetace a ta roste do větší výšky. Více vegetace pak zase znamená to, že udrží více písku, duny jsou vyšší.
Naopak na straně plotu, kde žijí dingové, vítr rostlinami nezpevněné duny snáze rozfoukává, jsou tedy méně vysoké/ploší a mají také jiný tvar. Při pohledu shora lze prý oba typy krajiny od sebe celkem jednoduše odlišit. Vědci na základě dat získaných pomocí dronů vypracovali 3D mapy a otestovali na nich statistický model, v němž figuruje hustota vegetace a tvary dun.
K dispozici jsou i data (fotografie) ze 2. poloviny 20. století, kde více dingů ještě žilo na obou stranách plotu. Nyní zbývá tyto fotografie srovnat se současným stavem krajiny a modely.
Výzkum se týkal obou stran plotu v poušti Strzelecki, plot jako celek má dnes přes 5 000 km a protíná státy Jižní Austrálie, Nový Jižní Wales a Queensland.
Každopádně - ekosystémy bývají různě propojené, (ne)přítomnost masožravce nemusí ovlivňovat jen jeho bezprostřední kořist.

Poznámka: Velké rozdíly jsou také na obou stranách plotu mezi USA a Mexikem. Bez ohledu na jeho účinnost proti migraci lidské dost úspěšně omezuje šíření pouští směrem na sever. Kolem plotu existuje i výrazný gradient teploty. Vypasená krajina mexické strany hranice je sice světlejší, ale s nižším ochlazováním vegetací (která také dokáže lépe vstřebávat a dále využívat vodu), takže také teplejší.

Diskuse na serveru SvetMyslivosti.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na SvetMyslivosti.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Naši partneři

VLS